Ranking 2011

Artyści Ranking 2011 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Huculak Łukasz 58 0 0 0 0 0 0
2 Jabłońska Elżbieta 58 0 0 0 0 0 0
3 Jackowski Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
4 Jagielski Jacek 58 0 0 0 0 0 0
5 Jakubowicz Rafał 58 0 0 0 0 0 0
6 Rózga Leszek 54 4 1 4 1 0 0
7 Janikowski Mieczysław 58 0 0 0 0 0 0
8 Niespodziewana Małgorzata Malwina 55 3 1 3 1 0 0
9 Janiszewska Anna 58 0 0 0 0 0 0
10 Antoniewicz Mirosław 56 2 1 2 1 0 0
11 Jarodzki Paweł 58 0 0 0 0 0 0
12 Jastrzębska Małgorzata 58 0 0 0 0 0 0
13 Jaworska Danuta 58 0 0 0 0 0 0
14 Józefowicz Katarzyna 58 0 0 0 0 0 0
15 Jurkowska-Blaschek Beata 58 0 0 0 0 0 0
16 Kaczmarek Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
17 Kalinowski Tadeusz 58 0 0 0 0 0 0
18 Kapusta Janusz 58 0 0 0 0 0 0
19 Karpowicz Sławomir 58 0 0 0 0 0 0
20 Karwat Aleksandra 58 0 0 0 0 0 0
21 Kobzdej Aleksander 48 10 1 10 1 0 0
22 Kawalerowicz Marzena 58 0 0 0 0 0 0
23 Jarema Maria 51 7 1 7 1 0 0
24 Kaźmierczak Władysław 58 0 0 0 0 0 0
25 Oberlander Marek 52 6 1 6 1 0 0
26 Kierzkowski Bronisław 58 0 0 0 0 0 0
27 Waliszewska Aleksandra 48 10 2 10 2 0 0
28 Tyszkiewicz Teresa 54 4 1 4 1 0 0
29 Kiesner Maja 58 0 0 0 0 0 0
30 Gomulicki Maurycy 52 6 1 6 1 0 0
31 Dowgiałło Zbigniew 57 1 1 1 1 0 0
32 Klaman Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
33 Kmieć Piotr 58 0 0 0 0 0 0
34 Knorowski Janusz 58 0 0 0 0 0 0
35 Koba Stanisław 58 0 0 0 0 0 0
36 Owidzka Jolanta 54 4 1 4 1 0 0
37 Kobylarz Szymon 58 0 0 0 0 0 0
38 Szaybo Rosław 55 3 1 3 1 0 0
39 Kochanek-Zbroja Marta 58 0 0 0 0 0 0
40 Pąkowski Wojciech 57 1 1 1 1 0 0
41 Koeke Justyna 58 0 0 0 0 0 0
42 Kokoryn Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
43 Minciel Eugeniusz 53 5 1 5 1 0 0
44 Koło Klipsa Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
45 Nitka Zdzisław 54 4 1 4 1 0 0
46 Konieczny Marek 58 0 0 0 0 0 0
47 Kopcewicz Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
48 Kopik Piotr 58 0 0 0 0 0 0
49 Korszun Adam 58 0 0 0 0 0 0
50 Korzeniecka Katarzyna 58 0 0 0 0 0 0
51 Kosałka Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
52 Kostenko Anna 58 0 0 0 0 0 0
53 Kostrzewa Rafał 58 0 0 0 0 0 0
54 Kotkowski Włodzimierz 58 0 0 0 0 0 0
55 Kowalska-Owczarek Agnieszka 58 0 0 0 0 0 0
56 Łapiński Tadeusz 56 2 1 2 1 0 0
57 Kowalski Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
58 Pamuła Jan 57 1 1 1 1 0 0
59 Kowalski Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
60 Knaflewski Leszek 38 20 3 20 3 0 0
61 Kowalski Piotr C. 58 0 0 0 0 0 0
62 Dominik Tadeusz 20 46 7 46 7 0 0
63 Kozakiewicz Jarosław 58 0 0 0 0 0 0
64 Krynicki Nikifor 58 0 0 0 0 0 0
65 Nowakowski Arkadiusz 52 6 1 6 1 0 0
66 Jałowiński Dominik 55 3 1 3 1 0 0
67 Książek Bogumił 58 0 0 0 0 0 0
68 Gutowski Mariusz 53 5 1 5 1 0 0
69 Wysocki Piotr 56 2 1 2 1 0 0
70 Mucha Eugeniusz 48 10 1 10 1 0 0
71 Kulisiewicz Tadeusz 58 0 0 0 0 0 0
72 Płachecka Paulina 54 4 1 4 1 0 0
73 Kenar Antoni 48 10 1 10 1 0 0
74 Krzysztof Bronisław 49 9 1 9 1 0 0
75 Kulka Lilla 58 0 0 0 0 0 0
76 Sobkowiak Anna 55 3 1 3 1 0 0
77 Korolkiewicz Łukasz 49 9 1 9 1 0 0
78 Obrzydowski Wiesław 51 7 1 7 1 0 0
79 Kurant Agnieszka 58 0 0 0 0 0 0
80 Korolczuk Milena 56 2 1 2 1 0 0
81 Mierzejewski Jerzy 50 8 1 8 1 0 0
82 Kawiorski Jarosław 53 5 1 5 1 0 0
83 Kuryluk Ewa 58 0 0 0 0 0 0
84 Zatoka Dariusz 56 2 2 2 2 0 0
85 Sobczyk Marek 45 13 2 13 2 0 0
86 Sobieraj Edyta 54 4 1 4 1 0 0
87 Kuzyszyn Konrad 58 0 0 0 0 0 0
88 Augustin Krzysztof 54 4 1 4 1 0 0
89 Kidawski Piotr 55 3 1 3 1 0 0
90 Kwiek Przemysław 58 0 0 0 0 0 0
91 Ratajski Sławomir 55 3 1 3 1 0 0
92 Cebula Zbigniew 56 2 1 2 1 0 0
93 Kwiek Paweł 58 0 0 0 0 0 0
94 Zwierzchowski Andrzej 56 2 1 2 1 0 0
95 Lasecki Hugon 58 0 0 0 0 0 0
96 Laszenko Aleksander 58 0 0 0 0 0 0
97 Tomaszewski Christian 52 6 1 6 1 0 0
98 Leder Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
99 Partyka Tomasz 53 5 1 5 1 0 0
100 Lenica Alfred 58 0 0 0 0 0 0
101 Jasielski Przemysław 54 4 1 4 1 0 0
102 Lenica Jan 58 0 0 0 0 0 0
103 Dziadkiewicz Roman 55 3 1 3 1 0 0
104 Lerka Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
105 Deskur Marta 50 8 4 8 4 0 0
106 Lewandowska Danuta 58 0 0 0 0 0 0
107 Dawicki Oskar 57 1 1 1 1 0 0
108 Lewczuk Sławomir 58 0 0 0 0 0 0
109 Lewczyński Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
110 Lewicka Olga 58 0 0 0 0 0 0
111 Bujnowska Aleksanda 53 5 1 5 1 0 0
112 Lipski Roman 58 0 0 0 0 0 0
113 Lustyk Bogusław 58 0 0 0 0 0 0
114 Szuszkiewicz Michał 55 3 1 3 1 0 0
115 Ładnie Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
116 Zaborowski Michał 57 1 1 1 1 0 0
117 Łazikowski Edward 58 0 0 0 0 0 0
118 Łodziana Tadeusz 58 0 0 0 0 0 0
119 Łucjan Piotr 58 0 0 0 0 0 0
120 Ługowski Ryszard 58 0 0 0 0 0 0
121 Łukasik Mariusz 58 0 0 0 0 0 0
122 Maciejowski Marcin 58 0 0 0 0 0 0
123 Grzyb Ryszard 52 6 2 6 2 0 0
124 Maciuszkiewicz Roman 58 0 0 0 0 0 0
125 Wolniak Olga 57 1 1 1 1 0 0
126 Maj Tamara 58 0 0 0 0 0 0
127 Majak Katarzyna 58 0 0 0 0 0 0
128 Majewski Lech 58 0 0 0 0 0 0
129 Makowski Tadeusz 58 0 0 0 0 0 0
130 Maleszewski Zbigniew 58 0 0 0 0 0 0
131 Małkowski Eugeniusz 58 0 0 0 0 0 0
132 Mańczyński Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
133 Markiewicz Małgorzata 58 0 0 0 0 0 0
134 Marzec Sławomir 58 0 0 0 0 0 0
135 Schlabs Bronisław 51 7 1 7 1 0 0
136 Maszlanko Mirosław 58 0 0 0 0 0 0
137 Zakrzewski Włodzimierz Jan 44 14 3 14 3 0 0
138 Pustoła Konrad 54 4 1 4 1 0 0
139 Matecki Przemysław 58 0 0 0 0 0 0
140 Ska Aleksandra 56 2 1 2 1 0 0
141 Matuszewski Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
142 Matyszewski Paweł 57 1 1 1 1 0 0
143 Mazurkiewicz Alfons 58 0 0 0 0 0 0
144 Tatarczyk Tomasz 57 1 1 1 1 0 0
145 Menderek Paweł 58 0 0 0 0 0 0
146 Michalak Jan 58 0 0 0 0 0 0
147 Michowska Agata 58 0 0 0 0 0 0
148 Mierzejewski Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
149 Mikołajczyk Antoni 58 0 0 0 0 0 0
150 Molenda Adam 58 0 0 0 0 0 0
151 Moryciński Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
152 Mróz Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
153 Murak Teresa 58 0 0 0 0 0 0
154 Murawska Beata 58 0 0 0 0 0 0
155 Musiał Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
156 Nacht-Samborski Artur 58 0 0 0 0 0 0
157 Bujnowski Rafał 49 9 1 9 1 0 0
158 Nesterowicz Anna 58 0 0 0 0 0 0
159 Młodożeniec Jan 41 17 2 17 2 0 0
160 Moskwa Magdalena 51 7 1 7 1 0 0
161 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
162 Późniak Marian 52 6 1 6 1 0 0
163 Niedziółka Natasza 58 0 0 0 0 0 0
164 Panek Jerzy 48 10 1 10 1 0 0
165 Olbiński Rafał 55 3 1 3 1 0 0
166 Nowak Rafał 53 5 1 5 1 0 0
167 Nikic Ivo 58 0 0 0 0 0 0
168 Fijałkowski Stanisław 19 49 7 49 7 0 0
169 Żuławski Marek 56 2 1 2 1 0 0
170 Kurak Maciej 54 4 1 4 1 0 0
171 Novak-Zempliński Maksymilian 58 0 0 0 0 0 0
172 Sobol-Wejman Anna 43 15 2 15 2 0 0
173 Daniel Krysta 57 1 1 1 1 0 0
174 Zygadlewicz Katarzyna 57 1 1 1 1 0 0
175 Nowacki Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
176 Nowakowski Jacek 58 0 0 0 0 0 0
177 Skórczewski Krzysztof 47 11 4 11 4 0 0
178 Nowakowski Radosław 58 0 0 0 0 0 0
179 Nowiński Marian 58 0 0 0 0 0 0
180 Okińczyc Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
181 Okołów Lech 58 0 0 0 0 0 0
182 Omulecki Igor 58 0 0 0 0 0 0
183 Ostrowski Kazimierz 58 0 0 0 0 0 0
184 Paklikowska-Winnicka Wanda 58 0 0 0 0 0 0
185 Pala Dariusz 58 0 0 0 0 0 0
186 Paluszkiewicz Julita 58 0 0 0 0 0 0
187 Pałka Witold 58 0 0 0 0 0 0
188 Pałucha Jacek 58 0 0 0 0 0 0
189 Panfil Józef 58 0 0 0 0 0 0
190 Partum Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
191 Pastwa Janusz 58 0 0 0 0 0 0
192 Patalita Lucyna 58 0 0 0 0 0 0
193 Patrzyk Adam 58 0 0 0 0 0 0
194 Maziarska Jadwiga 51 7 1 7 1 0 0
195 Surowiec Łukasz 49 9 1 9 1 0 0
196 Pawlak Włodzimierz 58 0 0 0 0 0 0
197 Czajkowski Sławek 55 3 1 3 1 0 0
198 Pawlik Joanna 58 0 0 0 0 0 0
199 Chudzicki Michał 56 2 1 2 1 0 0
200 Pawłowski Marcin 58 0 0 0 0 0 0
201 Kokosiński Bartosz 57 1 1 1 1 0 0
202 Pawszak Sławomir 58 0 0 0 0 0 0
203 Czycz Dawid 55 3 1 3 1 0 0
204 Pello Ewa 58 0 0 0 0 0 0
205 Szwed Monika 52 6 2 6 2 0 0
206 Pepłoński Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
207 Stokłosa Łukasz 57 1 1 1 1 0 0
208 Perszko Jarosław 58 0 0 0 0 0 0
209 Piekarska-Freudenreich Emilia 58 0 0 0 0 0 0
210 Piotrowicz Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
211 Piotrowski Michał 58 0 0 0 0 0 0
212 Rosenstein Erna 53 5 1 5 1 0 0
213 Pityński Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
214 Kurka Piotr 57 1 1 1 1 0 0
215 Podkański Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
216 Podlaska Dorota 58 0 0 0 0 0 0
217 Polisiewicz Aleksandra 58 0 0 0 0 0 0
218 Potworowski Piotr 58 0 0 0 0 0 0
219 Przyjemska Mariola 58 0 0 0 0 0 0
220 Ptak Bogdan 58 0 0 0 0 0 0
221 Pyrlik Maria Luiza 58 0 0 0 0 0 0
222 Radziewicz Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
223 Radziszewski Karol 58 0 0 0 0 0 0
224 Reinert Anna 58 0 0 0 0 0 0
225 Kozłowski Jarosław 51 7 1 7 1 0 0
226 Rogalski Zbigiew 58 0 0 0 0 0 0
227 Kałucki Jerzy 55 3 1 3 1 0 0
228 Rogiński Szymon 58 0 0 0 0 0 0
229 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 57 1 1 1 1 0 0
230 Rosołek Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
231 Rosołowicz Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
232 Różycki Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
233 Rumas Robert 58 0 0 0 0 0 0
234 Rumiak Sławomir 58 0 0 0 0 0 0
235 Rutkiewicz Iwo 58 0 0 0 0 0 0
236 Rybczyński Zbigniew 58 0 0 0 0 0 0
237 Rysiński Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
238 Ryszka Aleksander 58 0 0 0 0 0 0
239 Rytka Zygmunt 58 0 0 0 0 0 0
240 Rząsa Antoni 58 0 0 0 0 0 0
241 Rzepecki Adam 58 0 0 0 0 0 0
242 Rzepiński Czesław 58 0 0 0 0 0 0
243 Saciłowski Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
244 Sadley Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
245 Bereźnicki Kiejstut 35 24 4 24 4 0 0
246 Sapetto Marek 58 0 0 0 0 0 0
247 Joniak Juliusz 53 5 1 5 1 0 0
248 Sekuła Ryszard 58 0 0 0 0 0 0
249 Eidrigevicius Stasys 49 9 2 9 2 0 0
250 Sempoliński Jacek 58 0 0 0 0 0 0
251 Maśluszczak Franciszek 55 3 1 3 1 0 0
252 Gruppa Grupa artystyczna 51 7 1 7 1 0 0
253 Tobis Andrzej 55 3 1 3 1 0 0
254 Sędzia Główny Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
255 Sobocki Leszek 56 2 1 2 1 0 0
256 Bieniasz Maciej 56 2 1 2 1 0 0
257 Sętowski Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
258 Waniek Henryk 57 1 1 1 1 0 0
259 Stanek Zdzisław 57 1 1 1 1 0 0
260 Siara Tadeusz Michał 58 0 0 0 0 0 0
261 Sienicki Jacek 58 0 0 0 0 0 0
262 Sikorski Mirosław 58 0 0 0 0 0 0
263 Krygier Stefan 49 9 1 9 1 0 0
264 Simon Jan 58 0 0 0 0 0 0
265 Narkiewicz Edward 50 8 1 8 1 0 0
266 Siudmak Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
267 Jachtoma Aleksandra 51 7 1 7 1 0 0
268 Smerek-Bielecka Mirosława 58 0 0 0 0 0 0
269 Konik Anna 52 6 1 6 1 0 0
270 Sokołowska Barbara 58 0 0 0 0 0 0
271 Białecka Beata 56 2 1 2 1 0 0
272 Solisz Marian 58 0 0 0 0 0 0
273 Bańda Basia 57 1 1 1 1 0 0
274 Sołowiej Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
275 Stangret Maria 57 1 1 1 1 0 0
276 Stachańczyk Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
277 Stachyra Michał 58 0 0 0 0 0 0
278 Stanny Janusz 58 0 0 0 0 0 0
279 Starczewski Antoni 58 0 0 0 0 0 0
280 Stawowy-Dombrowska Halina 58 0 0 0 0 0 0
281 Stępiński Maciej 58 0 0 0 0 0 0
282 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
283 Swinarska Katarzyna 58 0 0 0 0 0 0
284 Anto Maria 58 0 0 0 0 0 0
285 Szajna Józef 58 0 0 0 0 0 0
286 Ziółkowski Jakub Julian 49 9 2 9 2 0 0
287 Azorro Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
288 Szczepański Władysław 58 0 0 0 0 0 0
289 Stern Jonasz 51 7 1 7 1 0 0
290 Bednarski Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
291 Szczęsny Marek 58 0 0 0 0 0 0
292 Makieła Katarzyna 55 3 1 3 1 0 0
293 Berendt Filip 58 0 0 0 0 0 0
294 Szejnoch Kamila 58 0 0 0 0 0 0
295 Kowalik Marcin 56 2 1 2 1 0 0
296 Bialik Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
297 Szpakowski Wacław 58 0 0 0 0 0 0
298 Wielek-Mandrela Małgorzata 57 1 1 1 1 0 0
299 Bielawski Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
300 Szpringer Włodzimierz 58 0 0 0 0 0 0
301 Bielecka Małgorzata 58 0 0 0 0 0 0
302 Szpyt Janusz 58 0 0 0 0 0 0
303 Bielecki Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
304 Sztuka Jacek 58 0 0 0 0 0 0
305 Biskupska Bożena 58 0 0 0 0 0 0
306 Szurek Piotr 58 0 0 0 0 0 0
307 Blukacz Zbigniew 58 0 0 0 0 0 0
308 Szwacz Bogusław 58 0 0 0 0 0 0
309 Błachnio Henryk 58 0 0 0 0 0 0
310 Szymankiewicz Małgorzata 58 0 0 0 0 0 0
311 Błoński Aleksander 58 0 0 0 0 0 0
312 Śmietanka Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
313 Bogusz Marian 58 0 0 0 0 0 0
314 Świerzy Waldemar 58 0 0 0 0 0 0
315 Borkowski Paweł 58 0 0 0 0 0 0
316 Tarabuła Janusz 58 0 0 0 0 0 0
317 Borowski Włodzimierz 58 0 0 0 0 0 0
318 Targońska Maria 58 0 0 0 0 0 0
319 Brodowska Dorota 58 0 0 0 0 0 0
320 The Krasnals Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
321 Broll Urszula 58 0 0 0 0 0 0
322 Toman Sławomir 58 0 0 0 0 0 0
323 Umiastowski Andrzej 54 4 1 4 1 0 0
324 Bruszewski Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
325 Tomasik Marta 58 0 0 0 0 0 0
326 Marszałek Waldemar J. 55 3 1 3 1 0 0
327 Susid Paweł 56 2 1 2 1 0 0
328 Brzechwa Krystyna 58 0 0 0 0 0 0
329 Tomaszewski Henryk Albin 58 0 0 0 0 0 0
330 Skaper Ewa 56 2 1 2 1 0 0
331 Budka Józef 58 0 0 0 0 0 0
332 Tomaszewski Henryk 58 0 0 0 0 0 0
333 Lisek Robert B. 57 1 1 1 1 0 0
334 Budny Michał 58 0 0 0 0 0 0
335 Truszkowski Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
336 Bednarczyk Andrzej 48 10 1 10 1 0 0
337 Burska Bogna 58 0 0 0 0 0 0
338 Trzybulska Barbara 58 0 0 0 0 0 0
339 Kraupe Janina 50 8 1 8 1 0 0
340 Chlebek Monika 58 0 0 0 0 0 0
341 Turzeniecka Gosia 58 0 0 0 0 0 0
342 Łazarczyk Wojciech 52 6 1 6 1 0 0
343 Chmielewski Olgierd 58 0 0 0 0 0 0
344 Twożywo Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
345 Kruk Mariusz 55 3 1 3 1 0 0
346 Chromy Bronisław 58 0 0 0 0 0 0
347 Usarewicz Roman 58 0 0 0 0 0 0
348 Wilkoń Józef 45 13 4 13 4 0 0
349 Tchórzewski Jerzy 56 2 1 2 1 0 0
350 Cisowski Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
351 Vasina Dariusz 58 0 0 0 0 0 0
352 Brzoska Sławomir 57 1 1 1 1 0 0
353 Cybińska Krystyna 58 0 0 0 0 0 0
354 Wachowski Przemysław 58 0 0 0 0 0 0
355 Yerka Jacek 52 6 1 6 1 0 0
356 Cybis Jan 58 0 0 0 0 0 0
357 Wagner Jolanta 58 0 0 0 0 0 0
358 Świder Michał 53 5 1 5 1 0 0
359 Czapla Marian 58 0 0 0 0 0 0
360 Walczak Ireneusz 58 0 0 0 0 0 0
361 Materka Bartek 54 4 1 4 1 0 0
362 Czaplicki Krystian 58 0 0 0 0 0 0
363 Waligórska Anna 58 0 0 0 0 0 0
364 Tylka Mieszko 57 1 1 1 1 0 0
365 Czapska Beata 58 0 0 0 0 0 0
366 Waliszewski Zygmunt 58 0 0 0 0 0 0
367 Czartoryski Konstanty 58 0 0 0 0 0 0
368 Waltoś Jacek 58 0 0 0 0 0 0
369 Fałat Antoni 53 5 1 5 1 0 0
370 Ćwiertniewicz Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
371 Waras Mariusz 58 0 0 0 0 0 0
372 Szeszycka Katarzyna 55 3 1 3 1 0 0
373 Dawczak-Dębicki Adam 58 0 0 0 0 0 0
374 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
375 Mierzejewska Anna 57 1 1 1 1 0 0
376 Dąbrowski Mariusz 58 0 0 0 0 0 0
377 Warzecha Gregor 58 0 0 0 0 0 0
378 Dłubak Zbigniew 58 0 0 0 0 0 0
379 Wawro Marek 58 0 0 0 0 0 0
380 Dłużniewski Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
381 Wejman Stanisław 58 0 0 0 0 0 0
382 Ziemski Rajmund 51 7 1 7 1 0 0
383 Dobiszewski Tomasz 58 0 0 0 0 0 0
384 Węglowski Apoloniusz 58 0 0 0 0 0 0
385 Doroszuk Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
386 Wieczorek Stanisław 58 0 0 0 0 0 0
387 Dobkowski Jan 49 9 3 9 3 0 0
388 Dowling Mańka 58 0 0 0 0 0 0
389 Wilczyk Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
390 Więcek Magdalena 57 1 1 1 1 0 0
391 Drozd Grzegorz 58 0 0 0 0 0 0
392 Winiecki Wiesław 58 0 0 0 0 0 0
393 Duda Waldemar 58 0 0 0 0 0 0
394 Wiśniewski Anastazy 58 0 0 0 0 0 0
395 Dudziński Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
396 Witkowska Anna 58 0 0 0 0 0 0
397 Dunikowski Xawery 58 0 0 0 0 0 0
398 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
399 Dyndo Wiktor 58 0 0 0 0 0 0
400 Wodiczko Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
401 Kulka Tomasz 48 10 1 10 1 0 0
402 Dyrzyński Jacek 58 0 0 0 0 0 0
403 Wollny Zorka 58 0 0 0 0 0 0
404 Ciężki Jakub 49 9 1 9 1 0 0
405 Dzienkiewicz Marek 58 0 0 0 0 0 0
406 Wolski Xawery 58 0 0 0 0 0 0
407 Pawela Laura 50 8 1 8 1 0 0
408 Dziędziora Jan 58 0 0 0 0 0 0
409 Woźniak Joanna Tekla 58 0 0 0 0 0 0
410 Ryszka Adolf 51 7 1 7 1 0 0
411 Dziopak Maria 58 0 0 0 0 0 0
412 Wójcik Julita 58 0 0 0 0 0 0
413 Kowalewski Paweł 52 6 1 6 1 0 0
414 Dzwonik Urszula 58 0 0 0 0 0 0
415 Wrońska Maria 58 0 0 0 0 0 0
416 Drogowski Jarema 55 3 1 3 1 0 0
417 Falkowska Barbara 58 0 0 0 0 0 0
418 Wyrzykowski Piotr 58 0 0 0 0 0 0
419 Fliciński Jarosław 58 0 0 0 0 0 0
420 Zając Iwona 58 0 0 0 0 0 0
421 Fober Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
422 Zarzycka Ewa 58 0 0 0 0 0 0
423 Gaj Jacek 58 0 0 0 0 0 0
424 Zawadzka Ewa 58 0 0 0 0 0 0
425 Gałecka Joanna 58 0 0 0 0 0 0
426 Zieliński Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
427 Gancarz Ryszard 58 0 0 0 0 0 0
428 Ziółkowski Kacper 58 0 0 0 0 0 0
429 Geppert Eugeniusz 58 0 0 0 0 0 0
430 Zubala Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
431 Gieraga Andrzej 58 0 0 0 0 0 0
432 Zwierz-Ciok Krzysztofa 58 0 0 0 0 0 0
433 Gieryszewski Ryszard 58 0 0 0 0 0 0
434 Żółcińska Izabela 58 0 0 0 0 0 0
435 Gliszczyński Krzysztof 58 0 0 0 0 0 0
436 Żuchnicki Waldemar 58 0 0 0 0 0 0
437 Głogowski Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
438 Gniazdowska Bogna 58 0 0 0 0 0 0
439 Waśko Ryszard 51 7 1 7 1 0 0
440 Górecki Wojciech 58 0 0 0 0 0 0
441 Wasilewski Andrzej 52 6 1 6 1 0 0
442 Kasprzyk Mikołaj 56 2 1 2 1 0 0
443 Górecki Ryszard 58 0 0 0 0 0 0
444 Przybylski Igor 53 5 1 5 1 0 0
445 Łydżba Jacek 57 1 1 1 1 0 0
446 Górna Katarzyna 58 0 0 0 0 0 0
447 Litwa Róża 54 4 1 4 1 0 0
448 Grabowski Artur 58 0 0 0 0 0 0
449 Dunal Paweł 55 3 1 3 1 0 0
450 Gramatyka Eugeniusz 58 0 0 0 0 0 0
451 Wachowski Piotr 56 2 1 2 1 0 0
452 Grochocki Jerzy 58 0 0 0 0 0 0
453 Adamek Jakub 57 1 1 1 1 0 0
454 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
455 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 58 0 0 0 0 0 0
456 Grzeszykowska Aneta 58 0 0 0 0 0 0
457 Grzyb-Jarodzka Bożena 58 0 0 0 0 0 0
458 Grzywacz Zbylut 58 0 0 0 0 0 0
459 Guntner Anna 58 0 0 0 0 0 0
460 Hartwig Edward 58 0 0 0 0 0 0
461 Heliot Pascale 58 0 0 0 0 0 0
462 Gnatowski Jerzy 57 1 1 0 0 1 1
463 Baumgart Anna 49 9 1 0 0 9 1
464 Mioduszewski Jan 52 6 1 0 0 6 1
465 Zdunek Karolina 53 5 1 0 0 5 1
466 Szlaga Radek 39 19 2 10 1 9 1
467 Szczypiński Mateusz 57 1 1 0 0 1 1
468 Rolando Bianka 53 5 2 1 1 4 1
469 Gustowska Izabella 39 19 3 18 2 1 1
470 Bałdyga Janusz 52 6 1 0 0 6 1
471 Skarbek Krzysztof 54 4 2 3 1 1 1
472 Smoczyński Mikołaj 55 3 1 0 0 3 1
473 Aleksiun Jan Jaromir 51 7 2 1 1 6 1
474 Piotrowski Zygmunt 56 2 1 0 0 2 1
475 Pągowska Teresa 28 36 5 28 4 8 1
476 Czerepok Hubert 53 5 2 1 1 4 1
477 Dziaczkowski Jan 51 7 2 4 1 3 1
478 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 53 5 1 0 0 5 1
479 Jarnuszkiewicz Jerzy 57 1 1 0 0 1 1
480 Pawłowski Andrzej 41 17 2 8 1 9 1
481 Gielniak Józef 48 10 1 0 0 10 1
482 Markowski Eugeniusz 38 20 3 11 2 9 1
483 Radke Marek 50 8 1 0 0 8 1
484 Bies Piotr 51 7 1 0 0 7 1
485 Rodziński Stanisław 53 5 2 4 1 1 1
486 Luxus Grupa artystyczna 52 6 1 0 0 6 1
487 Lachowicz Andrzej 54 4 1 0 0 4 1
488 Jurkiewicz Zdzisław 57 1 1 0 0 1 1
489 Juszkiewicz Ewa 51 7 2 6 1 1 1
490 Get-Stankiewicz Eugeniusz 43 15 3 10 2 5 1
491 Nowak Marzena 52 6 1 0 0 6 1
492 Orłowski Franciszek 53 5 1 0 0 5 1
493 Markul Angelika 56 2 1 0 0 2 1
494 Karpowicz Katarzyna 57 1 1 0 0 1 1
495 Modzelewski Jarosław 33 26 5 22 4 4 1
496 Makowski Zbigniew 45 13 3 10 2 3 1
497 Maciejewski Zbysław 41 17 3 10 2 7 1
498 Jastrubczak Łukasz 48 10 1 0 0 10 1
499 Gilewicz Wojciech 49 9 1 0 0 9 1
500 Drożyńska Monika 50 8 1 0 0 8 1
501 Borowski Tymek 54 4 1 0 0 4 1
502 Cześnik Henryk 46 12 2 5 1 7 1
503 Bogacka Agata 52 6 1 0 0 6 1
504 Myjak Adam 53 5 1 0 0 5 1
505 Gostomski Zbigniew 46 12 2 8 1 4 1
506 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 56 2 1 0 0 2 1
507 Świeszewski Maciej 57 1 1 0 0 1 1
508 Oraczewski Krzysztof 54 4 1 0 0 4 1
509 Lewandowski Janusz 55 3 1 0 0 3 1
510 Maślankiewicz Jacek 56 2 1 0 0 2 1
511 Fogtt Andrzej 57 1 1 0 0 1 1
512 Bereś Bettina 48 10 1 0 0 10 1
513 Lutyński Piotr 46 12 2 4 1 8 1
514 Klimek Krzysztof 51 7 1 0 0 7 1
515 Czwartos Ignacy 45 13 2 7 1 6 1
516 Dłużewski Jacek 55 3 1 0 0 3 1
517 Kuś Marek 56 2 1 0 0 2 1
518 Kamoji Koji 41 17 4 15 3 2 1
519 Bednarski Krzysztof 52 6 2 3 1 3 1
520 Mikulski Kazimierz 51 7 1 0 0 7 1
521 Zemła Gustaw 55 3 1 0 0 3 1
522 Szancenbach Jan 57 1 1 0 0 1 1
523 Brzeski Olaf 55 3 1 0 0 3 1
524 Sosnowski Kajetan 57 1 1 0 0 1 1
525 Uklański Piotr 47 11 3 10 2 1 1
526 Smoleński Konrad 45 13 2 9 1 4 1
527 Tarasewicz Iza 55 3 1 0 0 3 1
528 Taranczewski Wacław 53 5 1 0 0 5 1
529 Cukier Stanisław 51 7 2 6 1 1 1
530 Tyburski Jerzy 47 11 2 9 1 2 1
531 Duda-Gracz Jerzy 30 29 4 23 3 6 1
532 Musiałowicz Henryk 33 26 4 17 3 9 1
533 Hałas Józef 48 10 1 0 0 10 1
534 Terlikowska Elżbieta 54 4 1 0 0 4 1
535 Twardowski Lech 55 3 1 0 0 3 1
536 Woźniak Ryszard 51 7 2 6 1 1 1
537 Orlikowska Anna 56 2 1 0 0 2 1
538 Kuskowski Kamil 49 9 2 8 1 1 1
539 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 54 4 2 1 1 3 1
540 Ambroziak Sylwester 50 8 2 2 1 6 1
541 Sztwiertnia Grzegorz 43 15 2 10 1 5 1
542 Mitoraj Igor 40 18 3 10 2 8 1
543 Izdebski Krzysztof 52 6 1 0 0 6 1
544 Naliwajko Piotr 53 5 1 0 0 5 1
545 Kołpanowicz Marcin 54 4 1 0 0 4 1
546 Żegalski Leszek 53 5 2 2 1 3 1
547 Lebenstein Jan 17 55 8 43 6 12 2
548 Janin Zuzanna 46 12 2 0 0 12 2
549 Żebrowska Alicja 49 9 2 0 0 9 2
550 Kozak Tomasz 55 3 2 0 0 3 2
551 Bodzianowski Cezary 41 17 2 0 0 17 2
552 Tarkawian Mariusz 56 2 2 0 0 2 2
553 Lejman Dominik 34 25 4 15 2 10 2
554 Ciecierski Tomasz 30 29 6 22 4 7 2
555 Sroka Jacek 37 21 6 16 4 5 2
556 Maciejuk Robert 49 9 2 0 0 9 2
557 Rajkowska Joanna 51 7 2 0 0 7 2
558 Leto Norman 44 14 3 8 1 6 2
559 Malewski Artur 48 10 3 3 1 7 2
560 Chlanda Marek 29 30 5 19 3 11 2
561 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 50 8 2 0 0 8 2
562 Winiarski Ryszard 42 16 4 6 2 10 2
563 Kijewski Marek 46 12 3 6 1 6 2
564 Sosnowska Monika 27 37 5 22 3 15 2
565 Tarasin Jan 23 42 7 29 5 13 2
566 Sawicka Jadwiga 48 10 2 0 0 10 2
567 Polska Agnieszka 54 4 2 0 0 4 2
568 Pinińska-Bereś Maria 46 12 2 0 0 12 2
569 Partum Ewa 47 11 2 0 0 11 2
570 Berdyszak Marcin 47 11 3 4 1 7 2
571 Świdziński Jan 54 4 2 0 0 4 2
572 Grospierre Nicolas 50 8 2 0 0 8 2
573 Berdyszak Jan 31 28 4 9 1 19 3
574 Krasiński Edward 33 26 5 10 2 16 3
575 Szewczyk Andrzej 36 23 4 9 1 14 3
576 Gierowski Stefan 11 85 12 66 9 19 3
577 Hansen Oskar 38 20 3 0 0 20 3
578 Ołowska Paulina 42 16 3 0 0 16 3
579 Zamojski Honza 36 23 4 7 1 16 3
580 Beksiński Zdzisław 30 29 5 15 2 14 3
581 Stażewski Henryk 12 71 11 44 7 27 4
582 Dwurnik Edward 26 38 7 23 3 15 4
583 Hasior Władysław 40 18 4 0 0 18 4
584 Brzozowski Tadeusz 14 60 8 35 4 25 4
585 Starowieyski Franciszek 16 57 12 38 8 19 4
586 Kulik Zofia 23 42 6 17 2 25 4
587 Lach-Lachowicz Natalia 21 45 7 17 2 28 5
588 Sasnal Wilhelm 6 122 17 85 12 37 5
589 Kantor Tadeusz 8 111 16 63 11 48 5
590 Kobro Katarzyna 22 44 7 19 2 25 5
591 Dróżdż Stanisław 25 40 8 13 3 27 5
592 Żmijewski Artur 29 30 5 0 0 30 5
593 Bereś Jerzy 28 36 5 0 0 36 5
594 Warpechowski Zbigiew 35 24 5 0 0 24 5
595 Fangor Wojciech 10 88 14 54 8 34 6
596 Bąkowski Wojciech 32 27 8 12 2 15 6
597 Althamer Paweł 24 41 7 6 1 35 6
598 Wróblewski Andrzej 7 112 16 63 9 49 7
599 Kuśmirowski Robert 21 45 9 5 2 40 7
600 Tarasewicz Leon 16 57 11 20 4 37 7
601 Robakowski Józef 18 50 9 6 1 44 8
602 Kozyra Katarzyna 13 64 13 18 5 46 8
603 Strzemiński Władysław 9 89 12 31 4 58 8
604 Opałka Roman 3 146 22 89 13 57 9
605 Libera Zbigniew 15 58 11 4 2 54 9
606 Nowosielski Jerzy 2 154 20 81 11 73 9
607 Szapocznikow Alina 4 141 19 70 9 71 10
608 Abakanowicz Magdalena 5 125 18 44 6 81 12
609 Bałka Mirosław 1 260 35 97 13 163 22