Ranking 2013

Artyści Ranking 2013 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Mierzejewska Anna 54 1 1 1 1 0 0
2 Duda Waldemar 55 0 0 0 0 0 0
3 Sołowiej Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
4 Sztwiertnia Grzegorz 46 9 1 9 1 0 0
5 Dudziński Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
6 Stachańczyk Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
7 Dunal Paweł 55 0 0 0 0 0 0
8 Stachyra Michał 55 0 0 0 0 0 0
9 Dunikowski Xawery 55 0 0 0 0 0 0
10 Starczewski Antoni 55 0 0 0 0 0 0
11 Dyndo Wiktor 55 0 0 0 0 0 0
12 Starowieyski Antoni 55 0 0 0 0 0 0
13 Dyrzyński Jacek 55 0 0 0 0 0 0
14 Stawowy-Dombrowska Halina 55 0 0 0 0 0 0
15 Dziaczkowski Jan 55 0 0 0 0 0 0
16 Stępiński Maciej 55 0 0 0 0 0 0
17 Dziadkiewicz Roman 55 0 0 0 0 0 0
18 Stokłosa Łukasz 55 0 0 0 0 0 0
19 Dzienkiewicz Marek 55 0 0 0 0 0 0
20 Surowiec Łukasz 55 0 0 0 0 0 0
21 Sosnowska Agnieszka Eva 48 7 1 7 1 0 0
22 Dziędziora Jan 55 0 0 0 0 0 0
23 Swinarska Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
24 Sienicki Jacek 44 11 3 11 3 0 0
25 Dziopak Maria 55 0 0 0 0 0 0
26 Szaybo Rosław 55 0 0 0 0 0 0
27 Dzwonik Urszula 55 0 0 0 0 0 0
28 Szczepański Władysław 55 0 0 0 0 0 0
29 Sobczyk Marek 44 11 3 11 3 0 0
30 Falkowska Barbara 55 0 0 0 0 0 0
31 Szczęsny Marek 55 0 0 0 0 0 0
32 Wielek-Mandrela Małgorzata 53 2 1 2 1 0 0
33 Fliciński Jarosław 55 0 0 0 0 0 0
34 Szczypiński Mateusz 55 0 0 0 0 0 0
35 Puczel Jarosław 54 1 1 1 1 0 0
36 Fober Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
37 Szejnoch Kamila 55 0 0 0 0 0 0
38 Gostomski Zbigniew 42 13 2 13 2 0 0
39 Fogtt Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
40 Szeszycka Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
41 Szwed Monika 49 6 1 6 1 0 0
42 Gałecka Joanna 55 0 0 0 0 0 0
43 Szpakowski Wacław 55 0 0 0 0 0 0
44 Kozłowski Jarosław 50 5 1 5 1 0 0
45 Gaskon Alicja 55 0 0 0 0 0 0
46 Szpringer Włodzimierz 55 0 0 0 0 0 0
47 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 53 2 1 2 1 0 0
48 Geppert Eugeniusz 55 0 0 0 0 0 0
49 Szpyt Janusz 55 0 0 0 0 0 0
50 Maciejowski Marcin 48 7 2 7 2 0 0
51 Gieraga Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
52 Sztuka Jacek 55 0 0 0 0 0 0
53 Żuławski Marek 48 7 1 7 1 0 0
54 Gieryszewski Ryszard 55 0 0 0 0 0 0
55 Szurek Piotr 55 0 0 0 0 0 0
56 Hałas Józef 51 4 1 4 1 0 0
57 Gilewicz Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
58 Szuszkiewicz Michał 55 0 0 0 0 0 0
59 Późniak Marian 53 2 1 2 1 0 0
60 Giwer Daria 55 0 0 0 0 0 0
61 Szwacz Bogusław 55 0 0 0 0 0 0
62 Włodarski Marek 45 10 1 10 1 0 0
63 Gliszczyński Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
64 Szymankiewicz Małgorzata 55 0 0 0 0 0 0
65 Stern Jonasz 47 8 1 8 1 0 0
66 Gnatowski Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
67 Śmietanka Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
68 Gniazdowska Bogna 55 0 0 0 0 0 0
69 Świder Michał 55 0 0 0 0 0 0
70 Wojnecki Stefan 52 3 1 3 1 0 0
71 Górecki Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
72 Świeszewski Maciej 55 0 0 0 0 0 0
73 Górecki Ryszard 55 0 0 0 0 0 0
74 Taranczewski Wacław 55 0 0 0 0 0 0
75 Kowalewski Paweł 46 9 1 9 1 0 0
76 Górna Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
77 Targońska Maria 55 0 0 0 0 0 0
78 Pawlak Włodzimierz 37 18 4 18 4 0 0
79 Grabiański Janusz 55 0 0 0 0 0 0
80 Terlikowska Elżbieta 55 0 0 0 0 0 0
81 Grabowski Artur 55 0 0 0 0 0 0
82 The Krasnals Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
83 Bałdyga Janusz 53 2 1 2 1 0 0
84 Gramatyka Eugeniusz 55 0 0 0 0 0 0
85 Toman Sławomir 55 0 0 0 0 0 0
86 Grochocki Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
87 Tomasik Marta 55 0 0 0 0 0 0
88 Baj Stanisław 46 9 2 9 2 0 0
89 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
90 Tomaszewski Henryk Albin 55 0 0 0 0 0 0
91 Zemła Gustaw 49 6 1 6 1 0 0
92 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
93 Trzybulska Barbara 55 0 0 0 0 0 0
94 Karny Alfons 50 5 1 5 1 0 0
95 Gruppa Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
96 Turzeniecka Gosia 55 0 0 0 0 0 0
97 Jarnuszkiewicz Jerzy 52 3 1 3 1 0 0
98 Grzyb-Jarodzka Bożena 55 0 0 0 0 0 0
99 Twardowski Lech 55 0 0 0 0 0 0
100 Mroszczak Józef 53 2 1 2 1 0 0
101 Grzywacz Zbylut 55 0 0 0 0 0 0
102 Twożywo Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
103 Krygier Stefan 46 9 1 9 1 0 0
104 Gutowski Mariusz 55 0 0 0 0 0 0
105 Tylka Mieszko 55 0 0 0 0 0 0
106 Jachtoma Aleksandra 47 8 1 8 1 0 0
107 Hartwig Edward 55 0 0 0 0 0 0
108 Usarewicz Roman 55 0 0 0 0 0 0
109 Ługowski Ryszard 48 7 1 7 1 0 0
110 Heliot Pascale 55 0 0 0 0 0 0
111 Vasina Dariusz 55 0 0 0 0 0 0
112 Narkiewicz Edward 49 6 1 6 1 0 0
113 Huculak Łukasz 55 0 0 0 0 0 0
114 Wachowski Piotr 55 0 0 0 0 0 0
115 Stangret Maria 52 3 1 3 1 0 0
116 Jackowski Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
117 Wachowski Przemysław 55 0 0 0 0 0 0
118 Jagielski Jacek 55 0 0 0 0 0 0
119 Wagner Jolanta 55 0 0 0 0 0 0
120 Jałowiński Dominik 55 0 0 0 0 0 0
121 Walczak Ireneusz 55 0 0 0 0 0 0
122 Janikowski Mieczysław 55 0 0 0 0 0 0
123 Waligórska Anna 55 0 0 0 0 0 0
124 Janiszewska Anna 55 0 0 0 0 0 0
125 Waliszewski Zygmunt 55 0 0 0 0 0 0
126 Jastrubczak Łukasz 55 0 0 0 0 0 0
127 Waniek Henryk 55 0 0 0 0 0 0
128 Jastrzębska Małgorzata 55 0 0 0 0 0 0
129 Waras Mariusz 55 0 0 0 0 0 0
130 Jastrzębski Adam 55 0 0 0 0 0 0
131 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
132 Jaworska Danuta 55 0 0 0 0 0 0
133 Warzecha Gregor 55 0 0 0 0 0 0
134 Jędrysiak Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
135 Waśko Ryszard 55 0 0 0 0 0 0
136 Józefowicz Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
137 Wawro Marek 55 0 0 0 0 0 0
138 Jurkiewicz Zdzisław 55 0 0 0 0 0 0
139 Węglowski Apoloniusz 55 0 0 0 0 0 0
140 Jurkowska-Blaschek Beata 55 0 0 0 0 0 0
141 Wieczorek Stanisław 55 0 0 0 0 0 0
142 Łapiński Tadeusz 53 2 1 2 1 0 0
143 Kaczmarek Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
144 Wilczyk Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
145 Pamuła Jan 54 1 1 1 1 0 0
146 Kalina Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
147 Winiecki Wiesław 55 0 0 0 0 0 0
148 Kalinowski Tadeusz 55 0 0 0 0 0 0
149 Wiśniewski Anastazy 55 0 0 0 0 0 0
150 Kałucki Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
151 Witkowska Anna 55 0 0 0 0 0 0
152 Kapusta Janusz 55 0 0 0 0 0 0
153 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
154 Karpowicz Sławomir 55 0 0 0 0 0 0
155 Wollny Zorka 55 0 0 0 0 0 0
156 Karpowicz Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
157 Wolniak Olga 55 0 0 0 0 0 0
158 Karwat Aleksandra 55 0 0 0 0 0 0
159 Wolski Xawery 55 0 0 0 0 0 0
160 Hofman Vlastimil 46 9 1 9 1 0 0
161 Kasprzyk Mikołaj 55 0 0 0 0 0 0
162 Woźniak Joanna Tekla 55 0 0 0 0 0 0
163 Skaper Ewa 49 6 1 6 1 0 0
164 Kawalerowicz Marzena 55 0 0 0 0 0 0
165 Woźniak Ryszard 55 0 0 0 0 0 0
166 Umiastowski Andrzej 50 5 1 5 1 0 0
167 Kawiorski Jarosław 55 0 0 0 0 0 0
168 Wójcik Julita 55 0 0 0 0 0 0
169 Yerka Jacek 54 1 1 1 1 0 0
170 Kaźmierczak Władysław 55 0 0 0 0 0 0
171 Wrońska Maria 55 0 0 0 0 0 0
172 Sobocki Leszek 48 7 1 7 1 0 0
173 Kidawski Piotr 55 0 0 0 0 0 0
174 Wróblewski Walenty 55 0 0 0 0 0 0
175 Joniak Juliusz 49 6 1 6 1 0 0
176 Kierzkowski Bronisław 55 0 0 0 0 0 0
177 Zając Iwona 55 0 0 0 0 0 0
178 Maśluszczak Franciszek 51 4 1 4 1 0 0
179 Kiesner Maja 55 0 0 0 0 0 0
180 Zamojski Honza 55 0 0 0 0 0 0
181 Borowski Andrzej 54 1 1 1 1 0 0
182 Klaman Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
183 Zatoka Dariusz 55 0 0 0 0 0 0
184 Zieliński Jerzy 46 9 1 9 1 0 0
185 Kmieć Piotr 55 0 0 0 0 0 0
186 Zawadzka Ewa 55 0 0 0 0 0 0
187 Maziarska Jadwiga 47 8 1 8 1 0 0
188 Koba Stanisław 55 0 0 0 0 0 0
189 Zdunek Karolina 55 0 0 0 0 0 0
190 Tarabuła Janusz 52 3 1 3 1 0 0
191 Kobylarz Szymon 55 0 0 0 0 0 0
192 Ziomkowska Erwina 55 0 0 0 0 0 0
193 Urbanowicz Dorota 53 2 1 2 1 0 0
194 Kochanek-Zbroja Marta 55 0 0 0 0 0 0
195 Ziółkowski Jakub Julian 55 0 0 0 0 0 0
196 Skórczewski Krzysztof 44 11 2 11 2 0 0
197 Koeke Justyna 55 0 0 0 0 0 0
198 Ziółkowski Kacper 55 0 0 0 0 0 0
199 Get-Stankiewicz Eugeniusz 54 1 1 1 1 0 0
200 Kokoryn Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
201 Zubala Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
202 Kokosiński Bartosz 55 0 0 0 0 0 0
203 Zwierz-Ciok Krzysztofa 55 0 0 0 0 0 0
204 Koło Klipsa Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
205 Zwierzchowski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
206 Konieczny Marek 55 0 0 0 0 0 0
207 Zygadlewicz Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
208 Konik Anna 55 0 0 0 0 0 0
209 Żegalski Leszek 55 0 0 0 0 0 0
210 Kopcewicz Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
211 Żółcińska Izabela 55 0 0 0 0 0 0
212 Kopik Piotr 55 0 0 0 0 0 0
213 Żuchnicki Waldemar 55 0 0 0 0 0 0
214 Korolczuk Milena 55 0 0 0 0 0 0
215 Korszun Adam 55 0 0 0 0 0 0
216 Korzeniecka Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
217 Kostenko Anna 55 0 0 0 0 0 0
218 Kostrzewa Rafał 55 0 0 0 0 0 0
219 Kotkowski Włodzimierz 55 0 0 0 0 0 0
220 Kowalik Marcin 55 0 0 0 0 0 0
221 Kowalska-Owczarek Agnieszka 55 0 0 0 0 0 0
222 Kowalski Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
223 Kowalski Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
224 Kozak Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
225 Kozakiewicz Jarosław 55 0 0 0 0 0 0
226 Cybis Jan 45 10 1 10 1 0 0
227 Krynicki Nikifor 55 0 0 0 0 0 0
228 Krzysztof Bronisław 48 7 1 7 1 0 0
229 Książek Bogumił 55 0 0 0 0 0 0
230 Knorowski Janusz 54 1 1 1 1 0 0
231 Kulisiewicz Tadeusz 55 0 0 0 0 0 0
232 Kulka Lilla 55 0 0 0 0 0 0
233 Kulka Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
234 Berlewi Henryk 45 10 1 10 1 0 0
235 Kurak Maciej 55 0 0 0 0 0 0
236 Kruszewska Teresa 54 1 1 1 1 0 0
237 Kurant Agnieszka 55 0 0 0 0 0 0
238 Zakrzewski Włodzimierz Jan 41 14 3 14 3 0 0
239 Kurka Piotr 55 0 0 0 0 0 0
240 Tatarczyk Tomasz 54 1 1 1 1 0 0
241 Kuzyszyn Konrad 55 0 0 0 0 0 0
242 Kwiek Przemysław 55 0 0 0 0 0 0
243 Tyszkiewicz Teresa 47 8 1 8 1 0 0
244 Kwiek Paweł 55 0 0 0 0 0 0
245 Kobzdej Aleksander 49 6 1 6 1 0 0
246 Lasecki Hugon 55 0 0 0 0 0 0
247 Oberlander Marek 50 5 1 5 1 0 0
248 Laszenko Aleksander 55 0 0 0 0 0 0
249 Artymowska Zofia 53 2 1 2 1 0 0
250 Leder Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
251 Brodowska Dorota 54 1 1 1 1 0 0
252 Lerka Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
253 Lewandowska Danuta 55 0 0 0 0 0 0
254 Lewandowski Janusz 55 0 0 0 0 0 0
255 Susid Paweł 49 6 1 6 1 0 0
256 Lewczuk Sławomir 55 0 0 0 0 0 0
257 Rosenstein Erna 52 3 1 3 1 0 0
258 Lewicka Olga 55 0 0 0 0 0 0
259 Lipski Roman 55 0 0 0 0 0 0
260 Kraupe Janina 46 9 1 9 1 0 0
261 Lisek Robert B. 55 0 0 0 0 0 0
262 Czwartos Ignacy 47 8 1 8 1 0 0
263 Litwa Róża 55 0 0 0 0 0 0
264 Brzoska Sławomir 48 7 1 7 1 0 0
265 Lustyk Bogusław 55 0 0 0 0 0 0
266 Kruk Mariusz 49 6 1 6 1 0 0
267 Zaborowski Michał 47 8 1 8 1 0 0
268 Ładnie Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
269 Strumiński Jerzy 53 2 1 2 1 0 0
270 Łazikowski Edward 55 0 0 0 0 0 0
271 Szajna Józef 54 1 1 1 1 0 0
272 Łodziana Tadeusz 55 0 0 0 0 0 0
273 Cześnik Henryk 52 3 1 3 1 0 0
274 Ratajski Sławomir 47 8 1 8 1 0 0
275 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
276 Myca Anna 50 5 1 5 1 0 0
277 Łucjan Piotr 55 0 0 0 0 0 0
278 Tchórzewski Jerzy 54 1 1 1 1 0 0
279 Juszkiewicz Ewa 52 3 1 3 1 0 0
280 Łukasik Mariusz 55 0 0 0 0 0 0
281 Guntner Anna 45 10 1 10 1 0 0
282 Łydżba Jacek 55 0 0 0 0 0 0
283 Kuryluk Ewa 46 9 1 9 1 0 0
284 Czapla Marian 50 5 1 5 1 0 0
285 Maciuszkiewicz Roman 55 0 0 0 0 0 0
286 Wysocki Piotr 52 3 1 3 1 0 0
287 Maj Tamara 55 0 0 0 0 0 0
288 Rózga Leszek 53 2 1 2 1 0 0
289 Majak Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
290 Dominik Tadeusz 14 64 8 64 8 0 0
291 Tomaszewski Christian 49 6 1 6 1 0 0
292 Majewski Lech 55 0 0 0 0 0 0
293 Berdowska Tamara 50 5 1 5 1 0 0
294 Omulecki Igor 50 5 1 5 1 0 0
295 Makieła Katarzyna 55 0 0 0 0 0 0
296 Sroka Jacek 42 13 3 13 3 0 0
297 Jakubowicz Rafał 52 3 1 3 1 0 0
298 Makowski Tadeusz 55 0 0 0 0 0 0
299 Kunz Włodzimierz 52 3 1 3 1 0 0
300 Rolke Tadeusz 53 2 1 2 1 0 0
301 Maleszewski Zbigniew 55 0 0 0 0 0 0
302 Dobkowski Jan 40 15 4 15 4 0 0
303 Jasielski Przemysław 54 1 1 1 1 0 0
304 Małkowski Eugeniusz 55 0 0 0 0 0 0
305 Eidrigevicius Stasys 41 14 3 14 3 0 0
306 Wieczorek Bartek 45 10 1 10 1 0 0
307 Mańczyński Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
308 Grabowski Jerzy 49 6 1 6 1 0 0
309 Markiewicz Małgorzata 55 0 0 0 0 0 0
310 Witz Ignacy 52 3 1 3 1 0 0
311 Marszałek Waldemar J. 55 0 0 0 0 0 0
312 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 48 7 1 7 1 0 0
313 Marzec Sławomir 55 0 0 0 0 0 0
314 Grzyb Ryszard 49 6 1 6 1 0 0
315 Luxus Grupa artystyczna 50 5 1 5 1 0 0
316 Maszlanko Mirosław 55 0 0 0 0 0 0
317 Białecka Beata 51 4 1 4 1 0 0
318 Misiak Michał 54 1 1 1 1 0 0
319 Matecki Przemysław 55 0 0 0 0 0 0
320 Matuszewski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
321 Przebindowski Artur 53 2 1 2 1 0 0
322 Matyszewski Paweł 55 0 0 0 0 0 0
323 Bereźnicki Kiejstut 34 21 4 21 4 0 0
324 Mazurkiewicz Alfons 55 0 0 0 0 0 0
325 Menderek Paweł 55 0 0 0 0 0 0
326 Michalak Jan 55 0 0 0 0 0 0
327 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
328 Michałowska Agata 55 0 0 0 0 0 0
329 Mierzejewski Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
330 Mierzejewski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
331 Mikołajczyk Antoni 55 0 0 0 0 0 0
332 Mikulski Kazimierz 55 0 0 0 0 0 0
333 Misiorny Dawid 55 0 0 0 0 0 0
334 Młodożeniec Piotr 55 0 0 0 0 0 0
335 Molenda Adam 55 0 0 0 0 0 0
336 Molska Anna 55 0 0 0 0 0 0
337 Moryciński Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
338 Moskwa Magdalena 55 0 0 0 0 0 0
339 Mucha Eugeniusz 55 0 0 0 0 0 0
340 Murawska Beata 55 0 0 0 0 0 0
341 Musiał Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
342 Nacht-Samborski Artur 55 0 0 0 0 0 0
343 Naliwajko Piotr 55 0 0 0 0 0 0
344 Nesterowicz Anna 55 0 0 0 0 0 0
345 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
346 Niedziółka Natasza 55 0 0 0 0 0 0
347 Niespodziewana Małgorzata Malwina 55 0 0 0 0 0 0
348 Nikic Ivo 55 0 0 0 0 0 0
349 Nitka Zdzisław 55 0 0 0 0 0 0
350 Novak-Zempliński Maksymilian 55 0 0 0 0 0 0
351 Nowacki Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
352 Nowak Rafał 55 0 0 0 0 0 0
353 Nowakowski Jacek 55 0 0 0 0 0 0
354 Nowakowski Radosław 55 0 0 0 0 0 0
355 Nowakowski Arkadiusz 55 0 0 0 0 0 0
356 Nowiński Marian 55 0 0 0 0 0 0
357 Obrzydowski Wiesław 55 0 0 0 0 0 0
358 Okołów Lech 55 0 0 0 0 0 0
359 Olbiński Rafał 55 0 0 0 0 0 0
360 Olszowy Dominika 55 0 0 0 0 0 0
361 Oraczewski Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
362 Orlikowska Anna 55 0 0 0 0 0 0
363 Ostrowski Kazimierz 55 0 0 0 0 0 0
364 Owidzka Jolanta 55 0 0 0 0 0 0
365 Paklikowska-Winnicka Wanda 55 0 0 0 0 0 0
366 Pala Dariusz 55 0 0 0 0 0 0
367 Paluszkiewicz Julita 55 0 0 0 0 0 0
368 Pałka Witold 55 0 0 0 0 0 0
369 Pałucha Jacek 55 0 0 0 0 0 0
370 Panfil Józef 55 0 0 0 0 0 0
371 Partum Ewa 55 0 0 0 0 0 0
372 Partum Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
373 Partyka Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
374 Pastwa Janusz 55 0 0 0 0 0 0
375 Patalita Lucyna 55 0 0 0 0 0 0
376 Patrzyk Adam 55 0 0 0 0 0 0
377 Pawela Laura 55 0 0 0 0 0 0
378 Adamek Jakub 55 0 0 0 0 0 0
379 Pawlik Joanna 55 0 0 0 0 0 0
380 Aleksiun Jan Jaromir 55 0 0 0 0 0 0
381 Pawłowski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
382 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
383 Pawłowski Marcin 55 0 0 0 0 0 0
384 Ambroziak Sylwester 55 0 0 0 0 0 0
385 Pawszak Sławomir 55 0 0 0 0 0 0
386 Anto Maria 55 0 0 0 0 0 0
387 Pąkowski Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
388 Antoniewicz Mirosław 55 0 0 0 0 0 0
389 Pello Ewa 55 0 0 0 0 0 0
390 Augustin Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
391 Pepłoński Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
392 Azorro Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
393 Perszko Jarosław 55 0 0 0 0 0 0
394 Wilkoń Józef 34 21 3 21 3 0 0
395 Bańda Basia 55 0 0 0 0 0 0
396 Piekarska-Freudenreich Emilia 55 0 0 0 0 0 0
397 Baran Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
398 Piotrowicz Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
399 Jarema Maria 47 8 3 8 3 0 0
400 Bednarski Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
401 Piotrowski Zygmunt 55 0 0 0 0 0 0
402 Fałat Antoni 52 3 2 3 2 0 0
403 Berdyszak Marcin 55 0 0 0 0 0 0
404 Piotrowski Michał 55 0 0 0 0 0 0
405 Potworowski Piotr 49 6 1 6 1 0 0
406 Bialik Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
407 Pityński Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
408 Bielawski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
409 Płachecka Paulina 55 0 0 0 0 0 0
410 Korolkiewicz Łukasz 52 3 1 3 1 0 0
411 Bielecka Małgorzata 55 0 0 0 0 0 0
412 Podkański Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
413 Pągowska Teresa 36 19 3 19 3 0 0
414 Bielecki Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
415 Podlaska Dorota 55 0 0 0 0 0 0
416 Bieniasz Maciej 55 0 0 0 0 0 0
417 Polisiewicz Aleksandra 55 0 0 0 0 0 0
418 Biskupska Bożena 55 0 0 0 0 0 0
419 Przybylski Igor 55 0 0 0 0 0 0
420 Blukacz Zbigniew 55 0 0 0 0 0 0
421 Przyjemska Mariola 55 0 0 0 0 0 0
422 Błachnio Henryk 55 0 0 0 0 0 0
423 Ptak Bogdan 55 0 0 0 0 0 0
424 Błoński Aleksander 55 0 0 0 0 0 0
425 Pustoła Konrad 55 0 0 0 0 0 0
426 Bogacka Agata 55 0 0 0 0 0 0
427 Pyrlik Maria Luiza 55 0 0 0 0 0 0
428 Bogusz Marian 55 0 0 0 0 0 0
429 Radziewicz Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
430 Tobis Andrzej 50 5 1 5 1 0 0
431 Borkowski Paweł 55 0 0 0 0 0 0
432 Radziszewski Karol 55 0 0 0 0 0 0
433 Stanek Zdzisław 51 4 1 4 1 0 0
434 Borowski Tymek 55 0 0 0 0 0 0
435 Rajkowska Joanna 55 0 0 0 0 0 0
436 Wieczorek Karol 52 3 1 3 1 0 0
437 Borowski Włodzimierz 55 0 0 0 0 0 0
438 Reinert Anna 55 0 0 0 0 0 0
439 Broll Urszula 53 2 1 2 1 0 0
440 Brincken Adam 55 0 0 0 0 0 0
441 Rodziński Stanisław 55 0 0 0 0 0 0
442 Ziemski Jan 54 1 1 1 1 0 0
443 Bruszewski Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
444 Rogalski Zbigiew 55 0 0 0 0 0 0
445 Brzechwa Krystyna 55 0 0 0 0 0 0
446 Rogiński Szymon 55 0 0 0 0 0 0
447 Buczkowska Dorota 55 0 0 0 0 0 0
448 Rosocha Wiesław 55 0 0 0 0 0 0
449 Budka Józef 55 0 0 0 0 0 0
450 Rosołek Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
451 Budny Michał 55 0 0 0 0 0 0
452 Rosołowicz Jerzy 55 0 0 0 0 0 0
453 Bujnowska Aleksanda 55 0 0 0 0 0 0
454 Różycki Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
455 Burska Bogna 55 0 0 0 0 0 0
456 Rumas Robert 55 0 0 0 0 0 0
457 Roszkowski Aleksander 45 10 1 10 1 0 0
458 Cebula Zbigniew 55 0 0 0 0 0 0
459 Rumiak Sławomir 55 0 0 0 0 0 0
460 Cecuła Marek 55 0 0 0 0 0 0
461 Rybczyński Zbigniew 55 0 0 0 0 0 0
462 Sosnowski Kajetan 46 9 2 9 2 0 0
463 Chlebek Monika 55 0 0 0 0 0 0
464 Rydet Zofia 55 0 0 0 0 0 0
465 Lenica Alfred 49 6 1 6 1 0 0
466 Chmielewski Olgierd 55 0 0 0 0 0 0
467 Rysiński Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
468 Panek Jerzy 35 20 2 20 2 0 0
469 Chromy Bronisław 55 0 0 0 0 0 0
470 Ryszka Adolf 55 0 0 0 0 0 0
471 Gaj Jacek 46 9 1 9 1 0 0
472 Chudzicki Michał 55 0 0 0 0 0 0
473 Ryszka Aleksander 55 0 0 0 0 0 0
474 Kurzawski Andrzej 49 6 1 6 1 0 0
475 Ciężki Jakub 55 0 0 0 0 0 0
476 Rytka Zygmunt 55 0 0 0 0 0 0
477 Okińczyc Andrzej 50 5 1 5 1 0 0
478 Cisowski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
479 Rząsa Antoni 55 0 0 0 0 0 0
480 Cukier Stanisław 55 0 0 0 0 0 0
481 Rzepecki Adam 55 0 0 0 0 0 0
482 Cybińska Krystyna 55 0 0 0 0 0 0
483 Rzepiński Czesław 55 0 0 0 0 0 0
484 Lenica Jan 50 5 1 5 1 0 0
485 Czajkowski Sławek 55 0 0 0 0 0 0
486 Saciłowski Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
487 Świerzy Waldemar 51 4 2 4 2 0 0
488 Czaplicki Krystian 55 0 0 0 0 0 0
489 Sadley Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
490 Sobol-Wejman Anna 47 8 2 8 2 0 0
491 Czapska Beata 55 0 0 0 0 0 0
492 Sapetto Marek 55 0 0 0 0 0 0
493 Wejman Stanisław 54 1 1 1 1 0 0
494 Czartoryski Konstanty 55 0 0 0 0 0 0
495 Schlabs Bronisław 55 0 0 0 0 0 0
496 Knaflewski Leszek 43 12 2 12 2 0 0
497 Czycz Dawid 55 0 0 0 0 0 0
498 Sekuła Ryszard 55 0 0 0 0 0 0
499 Ćwiertniewicz Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
500 Sędzia Główny Grupa artystyczna 55 0 0 0 0 0 0
501 Daniel Krysta 55 0 0 0 0 0 0
502 Sętowski Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
503 Waliszewska Aleksandra 49 6 1 6 1 0 0
504 Dawczak-Dębicki Adam 55 0 0 0 0 0 0
505 Siara Tadeusz Michał 55 0 0 0 0 0 0
506 Bodzianowski Cezary 45 10 2 10 2 0 0
507 Dąbrowski Mariusz 55 0 0 0 0 0 0
508 Siemińska Maja 55 0 0 0 0 0 0
509 Dłużniewski Andrzej 55 0 0 0 0 0 0
510 Sikorski Mirosław 55 0 0 0 0 0 0
511 Rutkiewicz Iwo 52 3 1 3 1 0 0
512 Dobiszewski Tomasz 55 0 0 0 0 0 0
513 Siudmak Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
514 Doroszuk Wojciech 55 0 0 0 0 0 0
515 Skarbek Krzysztof 55 0 0 0 0 0 0
516 Dowgiałło Zbigniew 55 0 0 0 0 0 0
517 Smerek-Bielecka Mirosława 55 0 0 0 0 0 0
518 Ołowska Paulina 49 6 1 6 1 0 0
519 Dowling Mańka 55 0 0 0 0 0 0
520 Sobieraj Edyta 55 0 0 0 0 0 0
521 Sosnowska Monika 35 20 3 20 3 0 0
522 Drogowski Jarema 55 0 0 0 0 0 0
523 Sobkowiak Anna 55 0 0 0 0 0 0
524 Wilk Urszula 52 3 1 3 1 0 0
525 Drozd Grzegorz 55 0 0 0 0 0 0
526 Sokołowska Barbara 55 0 0 0 0 0 0
527 Bożek Kacper 53 2 1 2 1 0 0
528 Drożyńska Monika 55 0 0 0 0 0 0
529 Solisz Marian 55 0 0 0 0 0 0
530 Podsiadły Leon 54 1 1 0 0 1 1
531 Turewicz-Lafranchi Małgorzata 54 1 1 0 0 1 1
532 Rolando Bianka 54 1 1 0 0 1 1
533 Bies Piotr 54 1 1 0 0 1 1
534 Stolorz Józef 54 1 1 0 0 1 1
535 Panek Anna 54 1 1 0 0 1 1
536 Kenar Antoni 54 1 1 0 0 1 1
537 Głogowski Wojciech 54 1 1 0 0 1 1
538 Sobkowiak Tadeusz 54 1 1 0 0 1 1
539 Tyburski Jerzy 54 1 1 0 0 1 1
540 Lubińska Magdalena 54 1 1 0 0 1 1
541 Tarkawian Mariusz 54 1 1 0 0 1 1
542 Truszkowski Jerzy 54 1 1 0 0 1 1
543 Starska Magdalena 48 7 2 6 1 1 1
544 Grospierre Nicolas 53 2 1 0 0 2 1
545 Bąk Karol 53 2 1 0 0 2 1
546 Berendt Filip 53 2 1 0 0 2 1
547 Otocki Bartłomiej 53 2 2 0 0 2 2
548 Grzeszykowska Aneta 53 2 2 0 0 2 2
549 Wojnarowski Jakub 53 2 1 0 0 2 1
550 Fijałkowski Stanisław 27 33 5 31 4 2 1
551 Orłowski Franciszek 53 2 1 0 0 2 1
552 Stanny Janusz 53 2 1 0 0 2 1
553 Sokolnicka Kama 53 2 1 0 0 2 1
554 Bednarski Krzysztof 33 22 4 20 3 2 1
555 Szewczyk Andrzej 38 17 3 15 2 2 1
556 Ziemski Rajmund 53 2 1 0 0 2 1
557 Młodożeniec Jan 37 18 3 16 2 2 1
558 Deskur Marta 36 19 5 17 4 2 1
559 Mróz Tomasz 52 3 2 0 0 3 2
560 Gancarz Ryszard 52 3 1 0 0 3 1
561 Karbowniczek Janusz 52 3 1 0 0 3 1
562 Mioduszewski Jan 52 3 1 0 0 3 1
563 Leto Norman 52 3 1 0 0 3 1
564 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 52 3 1 0 0 3 1
565 Polska Agnieszka 52 3 1 0 0 3 1
566 Niwelińska Monika 52 3 1 0 0 3 1
567 Mitoraj Igor 52 3 1 0 0 3 1
568 Uklański Piotr 44 11 3 8 1 3 2
569 Więcek Magdalena 52 3 1 0 0 3 1
570 Modzelewski Jarosław 31 28 7 25 6 3 1
571 Lejman Dominik 28 31 6 28 5 3 1
572 Gustowska Izabella 46 9 2 5 1 4 1
573 Myjak Adam 50 5 2 1 1 4 1
574 Korczowski Bogdan 51 4 1 0 0 4 1
575 Izdebski Krzysztof 51 4 1 0 0 4 1
576 Żebrowska Alicja 51 4 1 0 0 4 1
577 Kowalski Piotr C. 51 4 2 0 0 4 2
578 Bąkowski Jakub 51 4 1 0 0 4 1
579 Baumgart Anna 51 4 1 0 0 4 1
580 Chwałczyk Jan 51 4 1 0 0 4 1
581 Szlaga Radek 51 4 1 0 0 4 1
582 Dłużewski Jacek 51 4 1 0 0 4 1
583 Materka Bartek 51 4 1 0 0 4 1
584 Jarodzki Paweł 51 4 1 0 0 4 1
585 Hansen Oskar 43 12 2 8 1 4 1
586 Wyrzykowski Piotr 51 4 1 0 0 4 1
587 Maślankiewicz Jacek 51 4 1 0 0 4 1
588 Sempoliński Jacek 42 13 3 9 1 4 2
589 Gomulicki Maurycy 44 11 2 7 1 4 1
590 Drzewiński Mariusz 50 5 1 0 0 5 1
591 Kołpanowicz Marcin 50 5 1 0 0 5 1
592 Szancenbach Jan 50 5 1 0 0 5 1
593 Bąkowski Wojciech 50 5 2 0 0 5 2
594 Nowak Marzena 50 5 1 0 0 5 1
595 Bereś Bettina 50 5 1 0 0 5 1
596 Truściński Przemysław 50 5 1 0 0 5 1
597 Wałaszek Krzysztof 50 5 1 0 0 5 1
598 Kijewski Marek 50 5 2 0 0 5 2
599 Kalinowska Agnieszka 50 5 1 0 0 5 1
600 Ciecierski Tomasz 25 35 6 30 5 5 1
601 Minciel Eugeniusz 43 12 2 7 1 5 1
602 Wasilewski Andrzej 44 11 3 5 1 6 2
603 Dajewska Małgorzata 49 6 1 0 0 6 1
604 Winiarski Ryszard 44 11 3 5 2 6 1
605 Karwat Andrzej 49 6 1 0 0 6 1
606 Lachowicz Andrzej 49 6 1 0 0 6 1
607 Waltoś Jacek 49 6 1 0 0 6 1
608 Bednarczyk Andrzej 39 16 4 10 1 6 3
609 Markul Angelika 48 7 2 1 1 6 1
610 Bosacki Piotr 49 6 1 0 0 6 1
611 Klimek Krzysztof 49 6 1 0 0 6 1
612 Makowski Zbigniew 40 15 3 9 2 6 1
613 Płotnicka Anna 49 6 1 0 0 6 1
614 Lewczyński Jerzy 49 6 1 0 0 6 1
615 Duda-Gracz Jerzy 41 14 2 8 1 6 1
616 Świdziński Jan 48 7 2 0 0 7 2
617 Cieślewicz Roman 48 7 1 0 0 7 1
618 Zarzycka Ewa 48 7 1 0 0 7 1
619 Kuś Marek 48 7 1 0 0 7 1
620 Maciejuk Robert 40 15 4 8 2 7 2
621 Gielniak Józef 48 7 3 0 0 7 3
622 Radke Marek 47 8 1 0 0 8 1
623 Łazarczyk Wojciech 47 8 2 0 0 8 2
624 Dłubak Zbigniew 47 8 1 0 0 8 1
625 Tarasewicz Iza 47 8 1 0 0 8 1
626 Bujnowski Rafał 34 21 5 13 3 8 2
627 Scheuring Justyna 46 9 1 0 0 9 1
628 Maciejewski Zbysław 46 9 1 0 0 9 1
629 Janin Zuzanna 46 9 1 0 0 9 1
630 Opałka Roman 8 88 12 79 11 9 1
631 Simon Jan 46 9 1 0 0 9 1
632 Jabłońska Elżbieta 46 9 2 0 0 9 2
633 Linke Bronisław 46 9 1 0 0 9 1
634 Musiałowicz Henryk 46 9 2 0 0 9 2
635 Markowski Eugeniusz 41 14 2 4 1 10 1
636 Michowska Agata 45 10 2 0 0 10 2
637 Kamoji Koji 39 16 3 6 2 10 1
638 Kosałka Jerzy 45 10 1 0 0 10 1
639 Sawicka Jadwiga 44 11 2 0 0 11 2
640 Murak Teresa 44 11 2 0 0 11 2
641 Sasnal Wilhelm 18 52 12 41 9 11 3
642 Kuśmirowski Robert 36 19 3 8 1 11 2
643 Brzeski Olaf 42 13 5 2 1 11 4
644 Tomaszewski Henryk 43 12 2 0 0 12 2
645 Malewski Artur 43 12 2 0 0 12 2
646 Czerniawski Józef 43 12 2 0 0 12 2
647 Berdyszak Jan 30 29 5 17 3 12 2
648 Dawicki Oskar 43 12 2 0 0 12 2
649 Smoleński Konrad 35 20 4 8 1 12 3
650 Gierowski Stefan 15 62 11 49 8 13 3
651 Ska Aleksandra 41 14 2 0 0 14 2
652 Lutyński Piotr 38 17 3 2 1 15 2
653 Kozyra Katarzyna 40 15 4 0 0 15 4
654 Pinińska-Bereś Maria 36 19 5 4 2 15 3
655 Kuskowski Kamil 33 22 3 6 1 16 2
656 Wodiczko Krzysztof 39 16 2 0 0 16 2
657 Skąpski Łukasz 37 18 2 0 0 18 2
658 Chlanda Marek 31 28 3 10 1 18 2
659 Żmijewski Artur 33 22 4 4 1 18 3
660 Dwurnik Edward 19 48 8 27 5 21 3
661 Lebenstein Jan 24 37 6 16 3 21 3
662 Warpechowski Zbigiew 32 27 6 5 2 22 4
663 Smoczyński Mikołaj 33 22 3 0 0 22 3
664 Wróblewski Andrzej 6 114 17 92 14 22 3
665 Starowieyski Franciszek 29 30 7 8 3 22 4
666 Kulik Zofia 21 43 6 21 3 22 3
667 Bereś Jerzy 32 27 4 2 1 25 3
668 Krasiński Edward 26 34 4 9 1 25 3
669 Tarasin Jan 10 84 13 58 9 26 4
670 Lach-Lachowicz Natalia 23 41 6 15 2 26 4
671 Strzemiński Władysław 13 72 9 46 6 26 3
672 Fangor Wojciech 12 76 13 50 9 26 4
673 Brzozowski Tadeusz 21 43 7 17 3 26 4
674 Stażewski Henryk 11 77 13 51 9 26 4
675 Czerepok Hubert 28 31 4 4 1 27 3
676 Tarasewicz Leon 16 56 11 28 5 28 6
677 Dróżdż Stanisław 20 45 8 16 3 29 5
678 Robakowski Józef 29 30 7 1 1 29 6
679 Beksiński Zdzisław 22 42 7 11 2 31 5
680 Althamer Paweł 19 48 10 11 2 37 8
681 Libera Zbigniew 17 55 9 10 2 45 7
682 Kobro Katarzyna 7 89 13 42 6 47 7
683 Nowosielski Jerzy 4 138 20 75 12 63 8
684 Hasior Władysław 9 85 12 9 2 76 10
685 Kantor Tadeusz 3 155 20 74 11 81 9
686 Abakanowicz Magdalena 5 117 19 29 4 88 15
687 Bałka Mirosław 2 187 27 85 12 102 15
688 Szapocznikow Alina 1 208 27 102 13 106 14