Ranking 2017

Artyści Ranking 2017 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Czapla Marian 40 7 1 7 1 0 0
2 Jarema Maria 44 3 1 3 1 0 0
3 Bałdyga Janusz 37 10 1 10 1 0 0
4 Przybylak Jagoda 38 9 1 9 1 0 0
5 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 39 8 1 8 1 0 0
6 Kowalewski Paweł 40 7 1 7 1 0 0
7 Tyszkiewicz Teresa 41 6 1 6 1 0 0
8 Borowski Włodzimierz 42 5 1 5 1 0 0
9 Bruszewski Wojciech 44 3 1 3 1 0 0
10 Obrąpalska Fortunata 45 2 1 2 1 0 0
11 Bohdziewicz Emilia 46 1 1 1 1 0 0
12 Jachtoma Aleksandra 39 8 1 8 1 0 0
13 Starowieyski Antoni 41 6 1 6 1 0 0
14 Lewandowska Danuta 45 2 1 2 1 0 0
15 Musiałowicz Henryk 46 1 1 1 1 0 0
16 Radke Marek 41 6 1 0 0 6 1
17 Bereś Jerzy 44 3 1 0 0 3 1
18 Gancarz Ryszard 45 2 1 0 0 2 1
19 Mazuś Stanisław 46 1 1 0 0 1 1
20 Pamuła Jan 44 3 1 3 1 0 0
21 Maciejewski Zbysław 39 8 1 0 0 8 1
22 Panfil Józef 42 5 1 0 0 5 1
23 Kopera Tomasz Alen 43 4 1 0 0 4 1
24 Dzielawski Arkadiusz 44 3 1 0 0 3 1
25 Błażko Zofia 45 2 1 0 0 2 1
26 Herc Ilona 46 1 1 0 0 1 1
27 Ługowski Ryszard 44 3 1 0 0 3 1
28 Zieliński Jerzy 38 9 1 9 1 0 0
29 Maziarska Jadwiga 40 7 1 7 1 0 0
30 Tarabuła Janusz 43 4 1 4 1 0 0
31 Stokłosa Łukasz 45 2 1 2 1 0 0
32 Susid Paweł 39 8 1 8 1 0 0
33 Wollenberg-Kluza Maria 40 7 1 7 1 0 0
34 Panek Jerzy 38 9 1 9 1 0 0
35 Get-Stankiewicz Eugeniusz 42 5 1 5 1 0 0
36 Maciejuk Robert 40 7 1 7 1 0 0
37 Ziółkowski Jakub Julian 44 3 1 3 1 0 0
38 Baran Tomasz 45 2 1 2 1 0 0
39 Ziółkowska-Hercberg Zuzanna 46 1 1 1 1 0 0
40 Utkin Bolesław 44 3 1 3 1 0 0
41 Janin Zuzanna 38 9 1 0 0 9 1
42 Zarzycka Ewa 39 8 1 0 0 8 1
43 Anto Maria 40 7 1 0 0 7 1
44 Brzeżańska Agnieszka 43 4 1 0 0 4 1
45 Hałas Józef 42 5 1 5 1 0 0
46 Jarodzki Konrad 45 2 1 2 1 0 0
47 Gieraga Andrzej 46 1 1 1 1 0 0
48 Stern Jonasz 41 6 1 0 0 6 1
49 Sobocki Leszek 43 4 1 0 0 4 1
50 Mierzejewski Andrzej 40 7 1 7 1 0 0
51 Wilkoń Józef 42 5 1 5 1 0 0
52 Fałat Antoni 43 4 1 4 1 0 0
53 Cisowski Andrzej 45 2 1 2 1 0 0
54 Cześnik Henryk 42 5 1 0 0 5 1
55 Żmijewski Artur 43 4 1 0 0 4 1
56 Gliszczyński Krzysztof 45 2 1 0 0 2 1
57 Sosnowska Monika 43 4 1 4 1 0 0
58 Obrzydowski Wiesław 39 8 1 0 0 8 1
59 Horowitz Ryszard 40 7 1 0 0 7 1
60 Niedzielko Małgorzata 38 9 1 9 1 0 0
61 Nowak Paweł 40 7 1 7 1 0 0
62 Duchowski Maciej 42 5 1 5 1 0 0
63 Bołtryk Paweł 43 4 1 4 1 0 0
64 Milanowski Tomasz 44 3 1 3 1 0 0
65 Śmigielska Ewa Maria 45 2 1 2 1 0 0
66 Szuszkiewicz Michał 46 1 1 1 1 0 0
67 Waras Mariusz 38 9 1 0 0 9 1
68 Bownik Paweł 39 8 1 0 0 8 1
69 Wollny Zorka 41 6 1 0 0 6 1
70 Szymankiewicz Małgorzata 43 4 1 0 0 4 1
71 Rogalski Zbigiew 45 2 1 0 0 2 1
72 Jastrubczak Łukasz 46 1 1 0 0 1 1
73 Rycharski Daniel 42 5 1 0 0 5 1
74 Leto Norman 37 10 1 10 1 0 0
75 Żebrowska Alicja 39 8 1 8 1 0 0
76 Krenz Igor 41 6 1 6 1 0 0
77 Antoniak Marta 37 10 1 10 1 0 0
78 Kokosiński Bartosz 38 9 1 9 1 0 0
79 Bednarczyk Andrzej 39 8 1 8 1 0 0
80 Fliciński Jarosław 41 6 1 6 1 0 0
81 Bachorczyk Bogusław 43 4 1 4 1 0 0
82 Zawicki Marcin 44 3 1 3 1 0 0
83 Czarnecki Jarosław 45 2 1 2 1 0 0
84 Brzoska Sławomir 46 1 1 1 1 0 0
85 Guntner Anna 39 8 1 8 1 0 0
86 Orbitowski Janusz 41 6 1 6 1 0 0
87 Wiktor Tadeusz Gustaw 42 5 1 5 1 0 0
88 Kuryluk Ewa 45 2 1 2 1 0 0
89 Berdowska Tamara 46 1 1 1 1 0 0
90 Bereźnicki Kiejstut 41 6 1 6 1 0 0
91 Kosiec Małgorzata 45 2 1 2 1 0 0
92 Moskwa Magdalena 45 2 1 0 0 2 1
93 Truściński Przemysław 42 5 1 0 0 5 1
94 Bujnowski Rafał 44 3 1 0 0 3 1
95 Swacha Seweryn 46 1 1 0 0 1 1
96 Martin Honorata 45 2 1 0 0 2 1
97 Gomulicki Maurycy 41 6 1 0 0 6 1
98 Rajkowska Joanna 44 3 1 0 0 3 1
99 Kozakiewicz Jarosław 45 2 1 0 0 2 1
100 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 1 1 0 0 1 1
101 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 43 4 1 0 0 4 1
102 Murak Teresa 44 3 1 0 0 3 1
103 Józefowicz Katarzyna 46 1 1 0 0 1 1
104 Korolkiewicz Łukasz 43 4 1 4 1 0 0
105 Kijewski Marek 44 3 1 0 0 3 1
106 Truszkowski Jerzy 46 1 1 0 0 1 1
107 Grzeszykowska Aneta 46 1 1 0 0 1 1
108 Smoczyński Mikołaj 37 10 1 0 0 10 1
109 Wroński Jerzy 38 9 1 0 0 9 1
110 Axelrad Ewa 39 8 1 0 0 8 1
111 Burda Krystian 40 7 1 0 0 7 1
112 Starska Magdalena 41 6 1 0 0 6 1
113 Buczek Bartłomiej 42 5 1 0 0 5 1
114 Smandek Michał 43 4 1 0 0 4 1
115 Tarasewicz Iza 45 2 1 0 0 2 1
116 Gayer Michał 46 1 1 0 0 1 1
117 Przebindowski Artur 45 2 1 2 1 0 0
118 Kowalik Marcin 46 1 1 1 1 0 0
119 Wejman Stanisław 42 5 1 5 1 0 0
120 Fąfrowicz Piotr 44 3 1 3 1 0 0
121 Wolniak Olga 45 2 1 2 1 0 0
122 Świerzy Waldemar 46 1 1 1 1 0 0
123 Ziemski Jan 42 5 1 5 1 0 0
124 Wilk Urszula 41 6 1 6 1 0 0
125 Minciel Eugeniusz 42 5 1 5 1 0 0
126 Niespodziewana Małgorzata Malwina 44 3 1 3 1 0 0
127 Mierzejewska Anna 45 2 1 2 1 0 0
128 Kukuła Katarzyna 46 1 1 1 1 0 0
129 Hansen Oskar 43 4 1 0 0 4 1
130 Dajewska Małgorzata 41 6 1 0 0 6 1
131 Podsiadły Leon 43 4 1 0 0 4 1
132 Twardowski Lech 44 3 1 0 0 3 1
133 Kalina Jerzy 45 2 1 0 0 2 1
134 Kozłowski Jarosław 41 6 1 6 1 0 0
135 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 46 1 1 1 1 0 0
136 Knaflewski Leszek 40 7 1 7 1 0 0
137 Wojciechowska Wiktoria 37 10 1 10 1 0 0
138 Górna Katarzyna 38 9 1 9 1 0 0
139 Wysocki Piotr 39 8 1 8 1 0 0
140 Markul Angelika 39 8 2 6 1 2 1
141 Krygier Stefan 30 17 2 17 2 0 0
142 Pawlak Włodzimierz 37 10 2 10 2 0 0
143 Makowski Zbigniew 35 12 2 12 2 0 0
144 Mioduszewski Jan 40 7 2 6 1 1 1
145 Duda-Gracz Jerzy 32 15 2 9 1 6 1
146 Bodzianowski Cezary 40 7 2 5 1 2 1
147 Maciejowski Marcin 39 8 2 8 2 0 0
148 Sroka Jacek 36 11 2 11 2 0 0
149 Hasior Władysław 40 7 2 0 0 7 2
150 Dwurnik Edward 34 13 2 10 1 3 1
151 Kamoji Koji 37 10 2 0 0 10 2
152 Juszkiewicz Ewa 42 5 2 0 0 5 2
153 Czerepok Hubert 34 13 2 0 0 13 2
154 Brzeski Olaf 44 3 2 0 0 3 2
155 Dłubak Zbigniew 38 9 2 4 1 5 1
156 Wodiczko Krzysztof 38 9 2 4 1 5 1
157 Lebenstein Jan 40 7 2 7 2 0 0
158 Brzozowski Tadeusz 40 7 2 7 2 0 0
159 Sienicki Jacek 41 6 2 6 2 0 0
160 Waltoś Jacek 39 8 2 3 1 5 1
161 Szewczyk Andrzej 38 9 2 7 1 2 1
162 Stangret Maria 38 9 2 4 1 5 1
163 Młodożeniec Jan 38 9 2 8 1 1 1
164 Sobol-Wejman Anna 39 8 2 8 2 0 0
165 Szwed Monika 37 10 2 10 2 0 0
166 Robakowski Józef 38 9 2 6 1 3 1
167 Ska Aleksandra 38 9 2 2 1 7 1
168 Białecka Beata 29 18 3 14 2 4 1
169 Grzyb Ryszard 37 10 3 10 3 0 0
170 Mitoraj Igor 30 17 3 0 0 17 3
171 Breguła Karolina 35 12 3 0 0 12 3
172 Polska Agnieszka 33 14 3 11 2 3 1
173 Chlanda Marek 31 16 3 12 2 4 1
174 Berdyszak Jan 26 21 3 21 3 0 0
175 Sosnowski Kajetan 30 17 3 17 3 0 0
176 Gustowska Izabella 39 8 3 8 3 0 0
177 Lejman Dominik 26 21 3 21 3 0 0
178 Markowski Eugeniusz 25 24 3 15 2 9 1
179 Starowieyski Franciszek 23 27 4 16 2 11 2
180 Libera Zbigniew 26 21 4 6 1 15 3
181 Warpechowski Zbigiew 29 18 4 0 0 18 4
182 Kulik Zofia 24 26 4 6 1 20 3
183 Gostomski Zbigniew 26 21 4 12 2 9 2
184 Pnińska-Bereś Maria 27 20 4 0 0 20 4
185 Rosenstein Erna 26 21 4 21 4 0 0
186 Althamer Paweł 30 17 5 10 2 7 3
187 Kuśmirowski Robert 28 19 5 5 1 14 4
188 Dominik Tadeusz 23 27 5 25 4 2 1
189 Dobkowski Jan 33 14 5 13 4 1 1
190 Bednarski Krzysztof 27 20 5 10 3 10 2
191 Dróżdż Stanisław 22 28 5 8 2 20 3
192 Ciecierski Tomasz 26 21 5 19 4 2 1
193 Tatarczyk Tomasz 32 15 5 14 4 1 1
194 Pągowska Teresa 33 14 5 11 4 3 1
195 Kałucki Jerzy 21 30 6 26 5 4 1
196 Beksiński Zdzisław 19 38 6 5 1 33 5
197 Fijałkowski Stanisław 16 49 6 49 6 0 0
198 Kozyra Katarzyna 20 31 7 13 4 18 3
199 Krasiński Edward 18 44 7 24 4 20 3
200 Kobro Katarzyna 14 62 8 25 4 37 4
201 Modzelewski Jarosław 17 48 9 43 8 5 1
202 Lach-Lachowicz Natalia 14 62 10 17 3 45 7
203 Tarasin Jan 13 63 11 51 9 12 2
204 Gierowski Stefan 11 69 11 54 8 15 3
205 Stażewski Henryk 12 67 11 42 7 25 4
206 Nowosielski Jerzy 9 78 12 23 3 55 9
207 Sasnal Wilhelm 9 78 12 35 6 43 6
208 Strzemiński Władysław 8 81 12 59 8 22 4
209 Opałka Roman 7 82 13 43 7 39 6
210 Tarasewicz Leon 15 59 13 38 9 21 4
211 Winiarski Ryszard 10 71 14 54 10 17 4
212 Wróblewski Andrzej 5 117 16 87 10 30 6
213 Kantor Tadeusz 4 131 17 53 8 78 9
214 Szapocznikow Alina 2 154 18 53 6 101 12
215 Bałka Mirosław 6 115 19 45 9 70 10
216 Abakanowicz Magdalena 1 171 23 71 9 100 14
217 Fangor Wojciech 3 147 23 85 15 62 8