Ranking 2017

Artyści Ranking 2017 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Radke Marek 41 6 1 0 0 6 1
2 Bereś Jerzy 44 3 1 0 0 3 1
3 Gancarz Ryszard 45 2 1 0 0 2 1
4 Mazuś Stanisław 46 1 1 0 0 1 1
5 Maciejewski Zbysław 39 8 1 0 0 8 1
6 Panfil Józef 42 5 1 0 0 5 1
7 Kopera Tomasz Alen 43 4 1 0 0 4 1
8 Dzielawski Arkadiusz 44 3 1 0 0 3 1
9 Błażko Zofia 45 2 1 0 0 2 1
10 Herc Ilona 46 1 1 0 0 1 1
11 Ługowski Ryszard 44 3 1 0 0 3 1
12 Janin Zuzanna 38 9 1 0 0 9 1
13 Zarzycka Ewa 39 8 1 0 0 8 1
14 Anto Maria 40 7 1 0 0 7 1
15 Brzeżańska Agnieszka 43 4 1 0 0 4 1
16 Stern Jonasz 41 6 1 0 0 6 1
17 Sobocki Leszek 43 4 1 0 0 4 1
18 Cześnik Henryk 42 5 1 0 0 5 1
19 Żmijewski Artur 43 4 1 0 0 4 1
20 Gliszczyński Krzysztof 45 2 1 0 0 2 1
21 Obrzydowski Wiesław 39 8 1 0 0 8 1
22 Horowitz Ryszard 40 7 1 0 0 7 1
23 Waras Mariusz 38 9 1 0 0 9 1
24 Bownik Paweł 39 8 1 0 0 8 1
25 Wollny Zorka 41 6 1 0 0 6 1
26 Szymankiewicz Małgorzata 43 4 1 0 0 4 1
27 Rogalski Zbigiew 45 2 1 0 0 2 1
28 Jastrubczak Łukasz 46 1 1 0 0 1 1
29 Rycharski Daniel 42 5 1 0 0 5 1
30 Mitoraj Igor 30 17 3 0 0 17 3
31 Hasior Władysław 40 7 2 0 0 7 2
32 Kamoji Koji 37 10 2 0 0 10 2
33 Moskwa Magdalena 45 2 1 0 0 2 1
34 Juszkiewicz Ewa 42 5 2 0 0 5 2
35 Truściński Przemysław 42 5 1 0 0 5 1
36 Bujnowski Rafał 44 3 1 0 0 3 1
37 Swacha Seweryn 46 1 1 0 0 1 1
38 Warpechowski Zbigiew 29 18 4 0 0 18 4
39 Czerepok Hubert 34 13 2 0 0 13 2
40 Martin Honorata 45 2 1 0 0 2 1
41 Brzeski Olaf 44 3 2 0 0 3 2
42 Gomulicki Maurycy 41 6 1 0 0 6 1
43 Rajkowska Joanna 44 3 1 0 0 3 1
44 Kozakiewicz Jarosław 45 2 1 0 0 2 1
45 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 1 1 0 0 1 1
46 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 43 4 1 0 0 4 1
47 Pnińska-Bereś Maria 27 20 4 0 0 20 4
48 Murak Teresa 44 3 1 0 0 3 1
49 Józefowicz Katarzyna 46 1 1 0 0 1 1
50 Kijewski Marek 44 3 1 0 0 3 1
51 Truszkowski Jerzy 46 1 1 0 0 1 1
52 Grzeszykowska Aneta 46 1 1 0 0 1 1
53 Smoczyński Mikołaj 37 10 1 0 0 10 1
54 Wroński Jerzy 38 9 1 0 0 9 1
55 Axelrad Ewa 39 8 1 0 0 8 1
56 Burda Krystian 40 7 1 0 0 7 1
57 Starska Magdalena 41 6 1 0 0 6 1
58 Buczek Bartłomiej 42 5 1 0 0 5 1
59 Smandek Michał 43 4 1 0 0 4 1
60 Breguła Karolina 35 12 3 0 0 12 3
61 Tarasewicz Iza 45 2 1 0 0 2 1
62 Gayer Michał 46 1 1 0 0 1 1
63 Hansen Oskar 43 4 1 0 0 4 1
64 Dajewska Małgorzata 41 6 1 0 0 6 1
65 Podsiadły Leon 43 4 1 0 0 4 1
66 Twardowski Lech 44 3 1 0 0 3 1
67 Kalina Jerzy 45 2 1 0 0 2 1
68 Czapla Marian 40 7 1 7 1 0 0
69 Markul Angelika 39 8 2 6 1 2 1
70 Jarema Maria 44 3 1 3 1 0 0
71 Bałdyga Janusz 37 10 1 10 1 0 0
72 Przybylak Jagoda 38 9 1 9 1 0 0
73 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 39 8 1 8 1 0 0
74 Kowalewski Paweł 40 7 1 7 1 0 0
75 Tyszkiewicz Teresa 41 6 1 6 1 0 0
76 Borowski Włodzimierz 42 5 1 5 1 0 0
77 Bruszewski Wojciech 44 3 1 3 1 0 0
78 Obrąpalska Fortunata 45 2 1 2 1 0 0
79 Bohdziewicz Emilia 46 1 1 1 1 0 0
80 Jachtoma Aleksandra 39 8 1 8 1 0 0
81 Starowieyski Antoni 41 6 1 6 1 0 0
82 Lewandowska Danuta 45 2 1 2 1 0 0
83 Musiałowicz Henryk 46 1 1 1 1 0 0
84 Pamuła Jan 44 3 1 3 1 0 0
85 Zieliński Jerzy 38 9 1 9 1 0 0
86 Maziarska Jadwiga 40 7 1 7 1 0 0
87 Tarabuła Janusz 43 4 1 4 1 0 0
88 Stokłosa Łukasz 45 2 1 2 1 0 0
89 Susid Paweł 39 8 1 8 1 0 0
90 Wollenberg-Kluza Maria 40 7 1 7 1 0 0
91 Panek Jerzy 38 9 1 9 1 0 0
92 Get-Stankiewicz Eugeniusz 42 5 1 5 1 0 0
93 Maciejuk Robert 40 7 1 7 1 0 0
94 Ziółkowski Jakub Julian 44 3 1 3 1 0 0
95 Baran Tomasz 45 2 1 2 1 0 0
96 Ziółkowska-Hercberg Zuzanna 46 1 1 1 1 0 0
97 Utkin Bolesław 44 3 1 3 1 0 0
98 Mioduszewski Jan 40 7 2 6 1 1 1
99 Hałas Józef 42 5 1 5 1 0 0
100 Jarodzki Konrad 45 2 1 2 1 0 0
101 Gieraga Andrzej 46 1 1 1 1 0 0
102 Mierzejewski Andrzej 40 7 1 7 1 0 0
103 Wilkoń Józef 42 5 1 5 1 0 0
104 Fałat Antoni 43 4 1 4 1 0 0
105 Cisowski Andrzej 45 2 1 2 1 0 0
106 Sosnowska Monika 43 4 1 4 1 0 0
107 Niedzielko Małgorzata 38 9 1 9 1 0 0
108 Nowak Paweł 40 7 1 7 1 0 0
109 Duchowski Maciej 42 5 1 5 1 0 0
110 Bołtryk Paweł 43 4 1 4 1 0 0
111 Milanowski Tomasz 44 3 1 3 1 0 0
112 Śmigielska Ewa Maria 45 2 1 2 1 0 0
113 Szuszkiewicz Michał 46 1 1 1 1 0 0
114 Leto Norman 37 10 1 10 1 0 0
115 Duda-Gracz Jerzy 32 15 2 9 1 6 1
116 Żebrowska Alicja 39 8 1 8 1 0 0
117 Krenz Igor 41 6 1 6 1 0 0
118 Bodzianowski Cezary 40 7 2 5 1 2 1
119 Antoniak Marta 37 10 1 10 1 0 0
120 Kokosiński Bartosz 38 9 1 9 1 0 0
121 Bednarczyk Andrzej 39 8 1 8 1 0 0
122 Fliciński Jarosław 41 6 1 6 1 0 0
123 Kuśmirowski Robert 28 19 5 5 1 14 4
124 Bachorczyk Bogusław 43 4 1 4 1 0 0
125 Zawicki Marcin 44 3 1 3 1 0 0
126 Czarnecki Jarosław 45 2 1 2 1 0 0
127 Brzoska Sławomir 46 1 1 1 1 0 0
128 Guntner Anna 39 8 1 8 1 0 0
129 Orbitowski Janusz 41 6 1 6 1 0 0
130 Wiktor Tadeusz Gustaw 42 5 1 5 1 0 0
131 Kuryluk Ewa 45 2 1 2 1 0 0
132 Berdowska Tamara 46 1 1 1 1 0 0
133 Bereźnicki Kiejstut 41 6 1 6 1 0 0
134 Kosiec Małgorzata 45 2 1 2 1 0 0
135 Beksiński Zdzisław 19 38 6 5 1 33 5
136 Dwurnik Edward 34 13 2 10 1 3 1
137 Libera Zbigniew 26 21 4 6 1 15 3
138 Kulik Zofia 24 26 4 6 1 20 3
139 Dłubak Zbigniew 38 9 2 4 1 5 1
140 Wodiczko Krzysztof 38 9 2 4 1 5 1
141 Korolkiewicz Łukasz 43 4 1 4 1 0 0
142 Waltoś Jacek 39 8 2 3 1 5 1
143 Szewczyk Andrzej 38 9 2 7 1 2 1
144 Przebindowski Artur 45 2 1 2 1 0 0
145 Kowalik Marcin 46 1 1 1 1 0 0
146 Stangret Maria 38 9 2 4 1 5 1
147 Młodożeniec Jan 38 9 2 8 1 1 1
148 Wejman Stanisław 42 5 1 5 1 0 0
149 Fąfrowicz Piotr 44 3 1 3 1 0 0
150 Wolniak Olga 45 2 1 2 1 0 0
151 Świerzy Waldemar 46 1 1 1 1 0 0
152 Ziemski Jan 42 5 1 5 1 0 0
153 Wilk Urszula 41 6 1 6 1 0 0
154 Minciel Eugeniusz 42 5 1 5 1 0 0
155 Niespodziewana Małgorzata Malwina 44 3 1 3 1 0 0
156 Mierzejewska Anna 45 2 1 2 1 0 0
157 Kukuła Katarzyna 46 1 1 1 1 0 0
158 Kozłowski Jarosław 41 6 1 6 1 0 0
159 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 46 1 1 1 1 0 0
160 Knaflewski Leszek 40 7 1 7 1 0 0
161 Robakowski Józef 38 9 2 6 1 3 1
162 Ska Aleksandra 38 9 2 2 1 7 1
163 Wojciechowska Wiktoria 37 10 1 10 1 0 0
164 Górna Katarzyna 38 9 1 9 1 0 0
165 Wysocki Piotr 39 8 1 8 1 0 0
166 Krygier Stefan 30 17 2 17 2 0 0
167 Pawlak Włodzimierz 37 10 2 10 2 0 0
168 Makowski Zbigniew 35 12 2 12 2 0 0
169 Starowieyski Franciszek 23 27 4 16 2 11 2
170 Althamer Paweł 30 17 5 10 2 7 3
171 Maciejowski Marcin 39 8 2 8 2 0 0
172 Białecka Beata 29 18 3 14 2 4 1
173 Sroka Jacek 36 11 2 11 2 0 0
174 Dróżdż Stanisław 22 28 5 8 2 20 3
175 Gostomski Zbigniew 26 21 4 12 2 9 2
176 Lebenstein Jan 40 7 2 7 2 0 0
177 Brzozowski Tadeusz 40 7 2 7 2 0 0
178 Sienicki Jacek 41 6 2 6 2 0 0
179 Polska Agnieszka 33 14 3 11 2 3 1
180 Chlanda Marek 31 16 3 12 2 4 1
181 Sobol-Wejman Anna 39 8 2 8 2 0 0
182 Markowski Eugeniusz 25 24 3 15 2 9 1
183 Szwed Monika 37 10 2 10 2 0 0
184 Grzyb Ryszard 37 10 3 10 3 0 0
185 Nowosielski Jerzy 9 78 12 23 3 55 9
186 Lach-Lachowicz Natalia 14 62 10 17 3 45 7
187 Bednarski Krzysztof 27 20 5 10 3 10 2
188 Berdyszak Jan 26 21 3 21 3 0 0
189 Sosnowski Kajetan 30 17 3 17 3 0 0
190 Gustowska Izabella 39 8 3 8 3 0 0
191 Lejman Dominik 26 21 3 21 3 0 0
192 Dominik Tadeusz 23 27 5 25 4 2 1
193 Dobkowski Jan 33 14 5 13 4 1 1
194 Kobro Katarzyna 14 62 8 25 4 37 4
195 Kozyra Katarzyna 20 31 7 13 4 18 3
196 Rosenstein Erna 26 21 4 21 4 0 0
197 Krasiński Edward 18 44 7 24 4 20 3
198 Ciecierski Tomasz 26 21 5 19 4 2 1
199 Tatarczyk Tomasz 32 15 5 14 4 1 1
200 Pągowska Teresa 33 14 5 11 4 3 1
201 Kałucki Jerzy 21 30 6 26 5 4 1
202 Szapocznikow Alina 2 154 18 53 6 101 12
203 Sasnal Wilhelm 9 78 12 35 6 43 6
204 Fijałkowski Stanisław 16 49 6 49 6 0 0
205 Opałka Roman 7 82 13 43 7 39 6
206 Stażewski Henryk 12 67 11 42 7 25 4
207 Modzelewski Jarosław 17 48 9 43 8 5 1
208 Gierowski Stefan 11 69 11 54 8 15 3
209 Kantor Tadeusz 4 131 17 53 8 78 9
210 Strzemiński Władysław 8 81 12 59 8 22 4
211 Abakanowicz Magdalena 1 171 23 71 9 100 14
212 Bałka Mirosław 6 115 19 45 9 70 10
213 Tarasin Jan 13 63 11 51 9 12 2
214 Tarasewicz Leon 15 59 13 38 9 21 4
215 Wróblewski Andrzej 5 117 16 87 10 30 6
216 Winiarski Ryszard 10 71 14 54 10 17 4
217 Fangor Wojciech 3 147 23 85 15 62 8