Ranking 2017

Artyści Ranking 2017 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Czapla Marian 40 7 1 7 1 0 0
2 Jarema Maria 44 3 1 3 1 0 0
3 Bałdyga Janusz 37 10 1 10 1 0 0
4 Przybylak Jagoda 38 9 1 9 1 0 0
5 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 39 8 1 8 1 0 0
6 Kowalewski Paweł 40 7 1 7 1 0 0
7 Tyszkiewicz Teresa 41 6 1 6 1 0 0
8 Borowski Włodzimierz 42 5 1 5 1 0 0
9 Bruszewski Wojciech 44 3 1 3 1 0 0
10 Obrąpalska Fortunata 45 2 1 2 1 0 0
11 Bohdziewicz Emilia 46 1 1 1 1 0 0
12 Krygier Stefan 30 17 2 17 2 0 0
13 Jachtoma Aleksandra 39 8 1 8 1 0 0
14 Starowieyski Antoni 41 6 1 6 1 0 0
15 Lewandowska Danuta 45 2 1 2 1 0 0
16 Musiałowicz Henryk 46 1 1 1 1 0 0
17 Pamuła Jan 44 3 1 3 1 0 0
18 Pawlak Włodzimierz 37 10 2 10 2 0 0
19 Zieliński Jerzy 38 9 1 9 1 0 0
20 Maziarska Jadwiga 40 7 1 7 1 0 0
21 Tarabuła Janusz 43 4 1 4 1 0 0
22 Makowski Zbigniew 35 12 2 12 2 0 0
23 Stokłosa Łukasz 45 2 1 2 1 0 0
24 Susid Paweł 39 8 1 8 1 0 0
25 Wollenberg-Kluza Maria 40 7 1 7 1 0 0
26 Panek Jerzy 38 9 1 9 1 0 0
27 Get-Stankiewicz Eugeniusz 42 5 1 5 1 0 0
28 Maciejuk Robert 40 7 1 7 1 0 0
29 Ziółkowski Jakub Julian 44 3 1 3 1 0 0
30 Baran Tomasz 45 2 1 2 1 0 0
31 Ziółkowska-Hercberg Zuzanna 46 1 1 1 1 0 0
32 Utkin Bolesław 44 3 1 3 1 0 0
33 Hałas Józef 42 5 1 5 1 0 0
34 Jarodzki Konrad 45 2 1 2 1 0 0
35 Gieraga Andrzej 46 1 1 1 1 0 0
36 Mierzejewski Andrzej 40 7 1 7 1 0 0
37 Wilkoń Józef 42 5 1 5 1 0 0
38 Fałat Antoni 43 4 1 4 1 0 0
39 Cisowski Andrzej 45 2 1 2 1 0 0
40 Sosnowska Monika 43 4 1 4 1 0 0
41 Niedzielko Małgorzata 38 9 1 9 1 0 0
42 Nowak Paweł 40 7 1 7 1 0 0
43 Duchowski Maciej 42 5 1 5 1 0 0
44 Bołtryk Paweł 43 4 1 4 1 0 0
45 Milanowski Tomasz 44 3 1 3 1 0 0
46 Śmigielska Ewa Maria 45 2 1 2 1 0 0
47 Szuszkiewicz Michał 46 1 1 1 1 0 0
48 Leto Norman 37 10 1 10 1 0 0
49 Żebrowska Alicja 39 8 1 8 1 0 0
50 Krenz Igor 41 6 1 6 1 0 0
51 Maciejowski Marcin 39 8 2 8 2 0 0
52 Antoniak Marta 37 10 1 10 1 0 0
53 Kokosiński Bartosz 38 9 1 9 1 0 0
54 Bednarczyk Andrzej 39 8 1 8 1 0 0
55 Fliciński Jarosław 41 6 1 6 1 0 0
56 Bachorczyk Bogusław 43 4 1 4 1 0 0
57 Zawicki Marcin 44 3 1 3 1 0 0
58 Czarnecki Jarosław 45 2 1 2 1 0 0
59 Brzoska Sławomir 46 1 1 1 1 0 0
60 Guntner Anna 39 8 1 8 1 0 0
61 Orbitowski Janusz 41 6 1 6 1 0 0
62 Wiktor Tadeusz Gustaw 42 5 1 5 1 0 0
63 Kuryluk Ewa 45 2 1 2 1 0 0
64 Berdowska Tamara 46 1 1 1 1 0 0
65 Grzyb Ryszard 37 10 3 10 3 0 0
66 Bereźnicki Kiejstut 41 6 1 6 1 0 0
67 Sroka Jacek 36 11 2 11 2 0 0
68 Kosiec Małgorzata 45 2 1 2 1 0 0
69 Lebenstein Jan 40 7 2 7 2 0 0
70 Brzozowski Tadeusz 40 7 2 7 2 0 0
71 Sienicki Jacek 41 6 2 6 2 0 0
72 Fijałkowski Stanisław 16 49 6 49 6 0 0
73 Korolkiewicz Łukasz 43 4 1 4 1 0 0
74 Przebindowski Artur 45 2 1 2 1 0 0
75 Kowalik Marcin 46 1 1 1 1 0 0
76 Rosenstein Erna 26 21 4 21 4 0 0
77 Wejman Stanisław 42 5 1 5 1 0 0
78 Sobol-Wejman Anna 39 8 2 8 2 0 0
79 Fąfrowicz Piotr 44 3 1 3 1 0 0
80 Wolniak Olga 45 2 1 2 1 0 0
81 Świerzy Waldemar 46 1 1 1 1 0 0
82 Berdyszak Jan 26 21 3 21 3 0 0
83 Sosnowski Kajetan 30 17 3 17 3 0 0
84 Ziemski Jan 42 5 1 5 1 0 0
85 Gustowska Izabella 39 8 3 8 3 0 0
86 Wilk Urszula 41 6 1 6 1 0 0
87 Minciel Eugeniusz 42 5 1 5 1 0 0
88 Niespodziewana Małgorzata Malwina 44 3 1 3 1 0 0
89 Mierzejewska Anna 45 2 1 2 1 0 0
90 Kukuła Katarzyna 46 1 1 1 1 0 0
91 Lejman Dominik 26 21 3 21 3 0 0
92 Kozłowski Jarosław 41 6 1 6 1 0 0
93 Szwed Monika 37 10 2 10 2 0 0
94 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 46 1 1 1 1 0 0
95 Knaflewski Leszek 40 7 1 7 1 0 0
96 Wojciechowska Wiktoria 37 10 1 10 1 0 0
97 Górna Katarzyna 38 9 1 9 1 0 0
98 Wysocki Piotr 39 8 1 8 1 0 0
99 Mazuś Stanisław 46 1 1 0 0 1 1
100 Herc Ilona 46 1 1 0 0 1 1
101 Mioduszewski Jan 40 7 2 6 1 1 1
102 Jastrubczak Łukasz 46 1 1 0 0 1 1
103 Dobkowski Jan 33 14 5 13 4 1 1
104 Swacha Seweryn 46 1 1 0 0 1 1
105 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 1 1 0 0 1 1
106 Józefowicz Katarzyna 46 1 1 0 0 1 1
107 Truszkowski Jerzy 46 1 1 0 0 1 1
108 Grzeszykowska Aneta 46 1 1 0 0 1 1
109 Gayer Michał 46 1 1 0 0 1 1
110 Tatarczyk Tomasz 32 15 5 14 4 1 1
111 Młodożeniec Jan 38 9 2 8 1 1 1
112 Markul Angelika 39 8 2 6 1 2 1
113 Gancarz Ryszard 45 2 1 0 0 2 1
114 Błażko Zofia 45 2 1 0 0 2 1
115 Gliszczyński Krzysztof 45 2 1 0 0 2 1
116 Rogalski Zbigiew 45 2 1 0 0 2 1
117 Bodzianowski Cezary 40 7 2 5 1 2 1
118 Dominik Tadeusz 23 27 5 25 4 2 1
119 Moskwa Magdalena 45 2 1 0 0 2 1
120 Martin Honorata 45 2 1 0 0 2 1
121 Kozakiewicz Jarosław 45 2 1 0 0 2 1
122 Szewczyk Andrzej 38 9 2 7 1 2 1
123 Tarasewicz Iza 45 2 1 0 0 2 1
124 Ciecierski Tomasz 26 21 5 19 4 2 1
125 Kalina Jerzy 45 2 1 0 0 2 1
126 Bereś Jerzy 44 3 1 0 0 3 1
127 Dzielawski Arkadiusz 44 3 1 0 0 3 1
128 Ługowski Ryszard 44 3 1 0 0 3 1
129 Dwurnik Edward 34 13 2 10 1 3 1
130 Bujnowski Rafał 44 3 1 0 0 3 1
131 Brzeski Olaf 44 3 2 0 0 3 2
132 Rajkowska Joanna 44 3 1 0 0 3 1
133 Murak Teresa 44 3 1 0 0 3 1
134 Kijewski Marek 44 3 1 0 0 3 1
135 Polska Agnieszka 33 14 3 11 2 3 1
136 Pągowska Teresa 33 14 5 11 4 3 1
137 Twardowski Lech 44 3 1 0 0 3 1
138 Robakowski Józef 38 9 2 6 1 3 1
139 Kopera Tomasz Alen 43 4 1 0 0 4 1
140 Brzeżańska Agnieszka 43 4 1 0 0 4 1
141 Sobocki Leszek 43 4 1 0 0 4 1
142 Żmijewski Artur 43 4 1 0 0 4 1
143 Szymankiewicz Małgorzata 43 4 1 0 0 4 1
144 Białecka Beata 29 18 3 14 2 4 1
145 Kałucki Jerzy 21 30 6 26 5 4 1
146 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 43 4 1 0 0 4 1
147 Smandek Michał 43 4 1 0 0 4 1
148 Chlanda Marek 31 16 3 12 2 4 1
149 Hansen Oskar 43 4 1 0 0 4 1
150 Podsiadły Leon 43 4 1 0 0 4 1
151 Panfil Józef 42 5 1 0 0 5 1
152 Cześnik Henryk 42 5 1 0 0 5 1
153 Rycharski Daniel 42 5 1 0 0 5 1
154 Modzelewski Jarosław 17 48 9 43 8 5 1
155 Juszkiewicz Ewa 42 5 2 0 0 5 2
156 Truściński Przemysław 42 5 1 0 0 5 1
157 Dłubak Zbigniew 38 9 2 4 1 5 1
158 Wodiczko Krzysztof 38 9 2 4 1 5 1
159 Waltoś Jacek 39 8 2 3 1 5 1
160 Buczek Bartłomiej 42 5 1 0 0 5 1
161 Stangret Maria 38 9 2 4 1 5 1
162 Radke Marek 41 6 1 0 0 6 1
163 Stern Jonasz 41 6 1 0 0 6 1
164 Wollny Zorka 41 6 1 0 0 6 1
165 Duda-Gracz Jerzy 32 15 2 9 1 6 1
166 Gomulicki Maurycy 41 6 1 0 0 6 1
167 Starska Magdalena 41 6 1 0 0 6 1
168 Dajewska Małgorzata 41 6 1 0 0 6 1
169 Anto Maria 40 7 1 0 0 7 1
170 Horowitz Ryszard 40 7 1 0 0 7 1
171 Althamer Paweł 30 17 5 10 2 7 3
172 Hasior Władysław 40 7 2 0 0 7 2
173 Burda Krystian 40 7 1 0 0 7 1
174 Ska Aleksandra 38 9 2 2 1 7 1
175 Maciejewski Zbysław 39 8 1 0 0 8 1
176 Zarzycka Ewa 39 8 1 0 0 8 1
177 Obrzydowski Wiesław 39 8 1 0 0 8 1
178 Bownik Paweł 39 8 1 0 0 8 1
179 Axelrad Ewa 39 8 1 0 0 8 1
180 Janin Zuzanna 38 9 1 0 0 9 1
181 Waras Mariusz 38 9 1 0 0 9 1
182 Gostomski Zbigniew 26 21 4 12 2 9 2
183 Wroński Jerzy 38 9 1 0 0 9 1
184 Markowski Eugeniusz 25 24 3 15 2 9 1
185 Kamoji Koji 37 10 2 0 0 10 2
186 Bednarski Krzysztof 27 20 5 10 3 10 2
187 Smoczyński Mikołaj 37 10 1 0 0 10 1
188 Starowieyski Franciszek 23 27 4 16 2 11 2
189 Tarasin Jan 13 63 11 51 9 12 2
190 Breguła Karolina 35 12 3 0 0 12 3
191 Czerepok Hubert 34 13 2 0 0 13 2
192 Kuśmirowski Robert 28 19 5 5 1 14 4
193 Gierowski Stefan 11 69 11 54 8 15 3
194 Libera Zbigniew 26 21 4 6 1 15 3
195 Mitoraj Igor 30 17 3 0 0 17 3
196 Winiarski Ryszard 10 71 14 54 10 17 4
197 Kozyra Katarzyna 20 31 7 13 4 18 3
198 Warpechowski Zbigiew 29 18 4 0 0 18 4
199 Kulik Zofia 24 26 4 6 1 20 3
200 Dróżdż Stanisław 22 28 5 8 2 20 3
201 Pnińska-Bereś Maria 27 20 4 0 0 20 4
202 Krasiński Edward 18 44 7 24 4 20 3
203 Tarasewicz Leon 15 59 13 38 9 21 4
204 Strzemiński Władysław 8 81 12 59 8 22 4
205 Stażewski Henryk 12 67 11 42 7 25 4
206 Wróblewski Andrzej 5 117 16 87 10 30 6
207 Beksiński Zdzisław 19 38 6 5 1 33 5
208 Kobro Katarzyna 14 62 8 25 4 37 4
209 Opałka Roman 7 82 13 43 7 39 6
210 Sasnal Wilhelm 9 78 12 35 6 43 6
211 Lach-Lachowicz Natalia 14 62 10 17 3 45 7
212 Nowosielski Jerzy 9 78 12 23 3 55 9
213 Fangor Wojciech 3 147 23 85 15 62 8
214 Bałka Mirosław 6 115 19 45 9 70 10
215 Kantor Tadeusz 4 131 17 53 8 78 9
216 Abakanowicz Magdalena 1 171 23 71 9 100 14
217 Szapocznikow Alina 2 154 18 53 6 101 12