Tadeusz Kulisiewicz

Urodził się 13 listopada 1899 roku w Kaliszu. Zmarł 18 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Studia artystyczne rozpoczął w Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1922-1923), a następnie kontynuował je w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1923-1927), w pracowniach profesorów Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich oraz Władysława Skoczylasa. Debiutował na wystawie Stowarzyszenia Artystów Grafików Ryt w 1926 roku Warszawie. Brał udział w licznych wystawach tej grupy. W tym samym roku po raz pierwszy wakacje spędził w Szlembarku. Pierwszy cykl drzeworytów do teki Szlembark powstał w latach 1928-1930. Następne to: Bacówka - 1932-1933, Metody - 1934, Wieś w Gorcach - 1935/1936 i Rysunki szlembarskie - 1939. W 1930 roku w Salonie Garlińskiego odbyła się pierwsza indywidualna wystawa prac artysty. Tegoż roku Kulisiewicz udał się w podróż artystyczną do Francji i Belgii, której efektem były drzeworyty i rysunkami inspirowane francuską rzeźbą romańską i gotycką. W latach 1933-1939 prowadził kursy rysunku w warszawskiej ASP w pracowni M. Kotarbińskiego. 14 lutego 1933 roku ożenił się z Barbarą Suder. Kolejne podróże do Włoch, Francji i Anglii odbył w 1937 roku. W tym czasie brał udział we wszystkich ważniejszych wystawach prezentujących sztukę polską w kraju i za granicą. Lata wojny spędził w Krakowie i Szlembarku. W czasie Powstania Warszawskiego spłonęły wszystkie prace artysty w jego warszawskiej pracowni. Od tej pory porzucił drzeworyt na rzecz rysunku, który stał się głównym środkiem jego artystycznej wypowiedzi. Okres powojenny twórczości rozpoczyna cykl rysunków zburzonej Warszawy zatytułowany Warszawa 1945. W 1946 roku Kulisiewicz powrócił na stałe do Warszawy, obejmując stanowisko profesora w Akademii Sztuk Pięknych. Poza pobytami w Szlembarku odbył wiele podróży zagranicznych będących inspiracją do powstania nowych cykli rysunkowych. Pierwszy tworzy w 1947 roku po pobycie w Rumunii, Francji i Holandii. Kolejne to: Rysunki z podróży po Czechosłowacji - 1951, Rysunki z Chin - 1952, Kaukaskie Kredowe Koło - 1955, rysunki powstałe pod wrażeniem teatru B. Brechta, Rysunki z Indii - 1956, dwa cykle Rysunki z Meksyku - 1957, 1958/59, dwa cykle Laguna wenecka - 1958, 1961, Rysunki z Brazylii - 1963, ilustracje do Matki Courage B. Brechta - 1963. Inne cykle obok wspomnianych to: seria suchorytów z 1948 roku, cykl Żołnierze rewolucji i pokoju - 1950, Bojownicy o wolność i demokrację - 1951, Stalowe ptaki - 1965, cykl rysunków do Galileusza B. Brechta - 1966/67, Kobieta - 1967/68, Pejzaże górskie - 1968/69, ilustracje do Godziny śródziemnomorskiej J. Parandowskiego - 1970, Wspomnienia z podróży - Meksyk i Brazylia - 1970, Ludzie Indii - 1973, Ludzie Meksyku - 1973, Kobieta - 1973/74, Macierzyństwo i Matka - 1974, Moja historia sztuki - 1975, Krajobrazy spalone - 1979-1981, Chiny - 1982, Ludzie Indii, Meksyku i Brazylii - 1982/83. Kulisiewicz był laureatem licznych nagród artystycznych i odznaczeń państwowych, członkiem korespondentem Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie (1955), Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza (1960) oraz członkiem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Florencji (1965).