Konrad Kuzyszyn

Urodził się w 1961 roku w Białymstoku. Uprawia twórczość w zakresie fotografii, instalacji wideo i obiektów fotograficznych. W latach 1985-90 studiował na Wydziale Malarstwa I Grafiki PWSSP w Łodzi. Dyplom w Pracowni Wypukłodruku prof. A. Bartczaka, Pracowni Technik Metalowych prof. L. Rózgi I Pracowni Fotografii prof. I. Pierzgalskiego uzyskał w 1990 roku. Od 1994 roku pracuje jako asystent, obecnie na stanowisku kierownika Pracowni Fotografii I Obrazu Wideo w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Kwalifikację II stopnia otrzymał w 1998 roku. Głównym punktem odniesienia jest dla artysty ludzkie ciało, ukazane we fragmentach przypominających medyczne preparaty. Poprzez wyszukane aranżacje stara się podkreślić tajemniczość procesów życia i pobudzać pytania o jego sens.