Edward Łazikowski

Urodził się w 1939 roku w Bąkowie. Studia na PWSSP w Łodzi w latach 1970-75. Jego zainteresowania twórcze dotyczą performance, rysunku, rzeźby, malarstwa i fotografii. W latach 80. związany z Galerią Ślad Janusza Zagrodzkiego, następnie z Galerią Wschodnią. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiatych z Galerią FF. Od 2002 wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ze stopniem doktora sztuki. W 2004 roku opublikował książkę z zakresu teorii sztuki "Fragtoryzacja świata. Labirynt refleksji o światowych procesach formotwórczych". Książka jest zapisem poszukiwań i odkryć długiego okresu pracy artystycznej. Od związania się z łódzkim środowiskiem neoawangardowym lat 60. po ostateczne opracowanie teorii fragtorów. Fragtor (połączenie słów "fragment" i "tor") to - mówiąc słowami artysty - "poruszający się ślad, pozostawiony przez poruszający się w dowolnym środowisku fragment dowolnego rodzaju bytu". Zjawisko fragtoryzacji autor traktuje jako alternatywny sposób postrzegania świata. Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum im. Puszkina w Moskwie.