Adam Molenda

Urodził się w 1964 roku. Absolwent Instytutu Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni malarstwa prof. Jerzego Nowosielskiego oraz w pracowni grafiki prof. Andrzeja Pietscha). Zajmuje się malarstwem, wideo oraz teorią sztuki. Jest pracownikiem Instytutu Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Współpracuje z ABC Gallery w Poznaniu. W latach 1999-2000 kierował w Instytucie Pracownią Obserwacji Faktów Artystycznych, w ramach której zostały zorganizowane dwie ogólnopolskie konferencje artystyczne. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestnik licznych wystaw zbiorowych.