Eugeniusz Mucha

Urodził się w 1927 r. w Niewodnej na Rzeszowszczyźnie. Studia w krakowskiej ASP (1949-1955) pod kierunkiem m.in. Adama Marczyńskiego, Czesława Rzepińskiego, Wacława Taranczewskiego, Wojciecha Weissa. Dyplom w pracowni Tadeusza Łakomskiego. Laureat nagrody m.in. im. Witolda Wojtkiewicza (2000). Uprawia również malarstwo monumentalne. Opracował bądź wykonał liczne polichromie kościołów m.in. w Lutczy, Lublińcu Starym, Łętowni, Potoku Jaworowskim, Rzeszowie, Zapałowie. Jest laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk plastycznych w 2007 r.