Kazimierz Ostrowski

Urodził się w Berlinie, zmarł w 1999 w Gdyni. W 1920 roku powrócił wraz z rodziną do Poznania. W 1934 roku wyjechał do Gdyni gdzie wraz z bratem Zygmuntem malował szyldy i nazwy statków (m.in. Kościuszko, Batory). Po zakończeniu wojny w 1945 roku zgłosił się wraz z ojcem i dwoma braćmi do Urzędu Miejskiego w Gdyni gdzie otrzymali zadanie zmian nazw ulic i szyldów na budynkach urzędów i instytucji. W tym samym roku rozpoczyna studia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. W 1949 roku otrzymuje stypendium Rządu Francuskiego na studia w Paryżu gdzie został uczniem u słynnego malarza francuskiego Fernanda Legera. W 1950 roku wrócił do Gdyni i wziął ślub z Haliną Krywald, z którą ma dwójkę dzieci. W latach 1964-1987 roku był wykładowcą w pracowni malarstwa sztalugowego na PWSSP w Gdańsku. W październiku 1981 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Kazimierz Ostrowski Prezentował swoje obrazy ba 60 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Został laureatem około 20 różnych nagród.