Grzegorz Bialik

Urodził się w 1957 roku w Mikołowie. Absolwent ASP(filia katowicka krakowskiej uczelni). Dyplom z grafiki książkowej i malarstwa ( 1983 r.). Podczas studiów na Akademii uczęszczał przez 3 lata na zajęcia w Pracowni Rysunku i Malarstwa Jerzego Dudy-Gracza, a następnie przez rok do pracowni, którą prowadził Jacek Rykała. Po ukończeniu studiów wyjechał do Londynu. Jerzy Duda-Gracz we wstępie do katalogu z 1988 roku tak charakteryzował swego ucznia: "Grzegorz Bialik jest artystą świadomym swojej odrębności i czasu w którym żyje, czyli tego, że Jego twórczość nie zmierza główną drogą współczesnej sztuki, po której może chodzić każdy, względy pokoleniowe, zbiorowe manifestacje sztuki nowej oraz tzw. znaki naszego czasu są mu najzupełniej obojętne i niedawną głośną wystawę dzikich magistrów sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie skwitował krótko, że jest to "udawanie nowego". Postawa taka nie wynika z jakiegoś artystycznego oportunizmu, ale z osobowości Grzegorza Bialika, który w czasie studiów akademickich również nie przepadał za kolektywizacją i wspólnotą działań artystycznych pracowni, w związku z czym zwalniałem Go z zajęć, aby pracował w domu."