Leszek Rózga

Urodził się w 1924 r. w Zgierzu. Prywatne studia malarstwa i rysunku u Marii Skarbek-Kruszewskiej (1945-46). W 1948 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem m.in. profesora Stefana Wegnera i Władysława Strzemińskiego. W 1952 na skutek likwidacji Wydziału Plastyki Przestrzennej PWSSP w Łodzi, przeniósł się na Wydział Grafiki Propagandowej PWSSP w Katowicach - filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował malarstwo i grafikę książkową. Dyplom z wyróżnieniem krakowskiej ASP (1954). Członek grupy "Piąte Koło" (1958). Pedagog Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1967-1994). Wraz ze Stanisławem Fijałkowskim i Romanem Artymowskim zorganizował w 1971 r. w łódzkiej uczelni Wydział Grafiki, gdzie został prodziekanem (do 1979). W latach 1975- 1983 kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. W 1979 r. otrzymał tytuł profesora łódzkiej uczelni. Uprawia rysunek, malarstwo i grafikę warsztatową.