Wojciech Sadley

Urodził się w Lublinie w 1932 roku. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej a następnie na Wydziale Architektury Wnętrz (dyplom w 1954 r.) oraz na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 1959 r.). Uprawia malarstwo, rysunek, collage, tkaninę unikatową i eksperymentalną, kompozycję przestrzenną. Jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ma za sobą liczne wystawy indywidualne, brał udział w wystawach poza granicami kraju - zarówno sztuki polskiej jak i międzynarodowej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, m.in.: w Lozannie (1964), w Zurychu (1973) i w Berlinie Zachodnim (1975). Brał udział w kilkuset wystawach w wielu krajach na wszystkich kontynentach, m.in. w: Międzynarodowych Biennale Tkaniny w Lozannie (1962-1973), Bienal Internacional de Arte w São Paulo (1965, 1971), wystawach w Nowym Jorku (1968-1969, 1974), Amsterdamie (1969), Kioto (1976), Tokio (1977). Prace Wojciecha Sadleya znajdują się w zbiorach muzeów europejskich i amerykańskich oraz w wielu kolekcjach prywatnych na całym świecie.