Krzysztof Sołowiej

Krzysztof Sołowiej urodził się w 1962. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMSC i w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1987-90). Mieszka i pracuje w Poznaniu. Od 1988 roku współpracuje z Galerią Białą w Lublinie (1982-87). Jest twórcą rzeźb i obiektów, w których odwołuje się do znaczeń zawartych w tradycji kultury. Posługując się klasycznym warsztatem rzeźbiarza, dokonuje redefinicji konwencji, jednocześnie kreując nową rzeczywistość. Sztuka Sołowieja jest konceptualna, w warstwie wizualnej zmysłowa i symboliczna.