Grzegorz Stachańczyk

Urodził się w 1963 r. w Jaworznie. Studia na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dzisiaj katowicka Akademia Sztuk Pięknych) w latach 1983-1988. Dyplom w pracowniach Jacka Rykały i Tomasza Jury. Od roku 1995 asystent w Pracowni Rysunku i Kompozycji Projektowej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy malarskie instalacje.