Michał Stachyra

Urodził się w 1981, absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Ma w dorobku wystawy indywidualne Odkrycie fresku w Galerii Białej (2004), Kunstwahle w Kunstzentrum Bosener Muhle, KunstMirOffSky w Galerii Kordegarda w Warszawie (2005) oraz udział w wystawach zbiorowych, m. in. Cotton I w ramach Młodego Forum Sztuki, Discovery Channel w Montescaglioso (2004), Nova Biała w Galerii Białej w Lublinie (2005) i Miłość i demokracja w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (2006).