Jonasz Stern

Urodził się w 1904 w Kałuszu k. Stanisławowa, zmarł w 1988 w Zakopanem. Nauki pobierał w prywatnej szkole we Lwowie, od 1928 r. w prywatnej krakowskiej Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej. Studia w krakowskiej ASP (1929-35) pod kierunkiem Teodora Axentowicza, Władysława Jarockiego, Stanisława Kamockiego, Fryderyka Pastucha. Wykładał malarstwo w macierzystej uczelni (1954-75). Razem z Marią Jaremą, Saszą Blonderem, Leopoldem Lewickim, Stanisławem Osostowiczem i Henrykiem Wicińskim tworzył „Grupę Krakowską”. Był członkiem Komunistycznej Partii Polski (wielokrotnie aresztowany, a w 1938 uwięziony w obozie w Berezie Kartuskiej). Po wojnie powrócił do Krakowa. Uprawiał malarstwo. Tworzył też reliefy, kolaże, asamblaże.