Maria Targońska

Urodziła się w 1954 roku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku - Wydział Malarstwa i Grafiki, dyplom w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza w 1980 roku. Od 1981 roku pracuje w PWSSP w Gdańsku (od 1996 roku Akademia Sztuk Pięknych), obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2003 roku Maria Targońska jest kierownikiem Katedry Malarstwa i Grafiki. Artystka brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach polskich oraz w USA, Kanadzie, Australii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Francji i Niemczech. W 1998 roku została laureatką Konkursu „Najmilsza Sopocianka Roku”. W latach 2000 – 2005 prowadziła autorską galerię STS w Sopocie. W 2005 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu „Muza Sopocka” w dziedzinie sztuki.