Stanisław Wieczorek

Urodził się w 1943. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozpoczął pracę na Wydziale Grafiki gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki. Założyciel Towarzystwa Grafików Projektantów. Zajmuje się tworzeniem grafiki projektowej i warsztatowej; uprawia rysunek i malarstwo; opracowuje graficznie książki. Wystawia i wykłada w kraju i zagranicą. Jest laureatem licznych nagród. Profesor ASP w Warszawie. Artysta wziął udział w licznych wystawach zbiorowych (Polska, Szwajcaria, Austria, Czechy, Francja, Meksyk). Prace w zbiorach m.in. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum w Bolonii, Centrum Informacji Sztuki Współczesnej, Praga.