Jan Świdziński

Urodził się w 1923 roku w Bydgoszczy. Artysta intermedialny, twórca sztuki kontekstualnej, performer, krytyk sztuki i filozof. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom w 1952. Początkowo zajmował się malarstwem, grafiką, architekturą i tańcem. Studiuje logikę formalną i struktury językowe. Zajmuje się zagadnieniem komunikacji i informacji, sztuką jako praktyką społeczną (sztuka jako działanie stymulujące nową rzeczywistość). Od 1974 uprawia sztukę performance. W 1976 wydał manifest "Sztuka jako sztuka kontekstualna" (Wyd. Selem Galerie S. Petri, Lund, Szwecja). Autor wydanych za granicą książek, w tym Art as Contextual Art, Quotations on Contextual Art, Freedom and Limitation - The Anatomy of Post-modernism (Wolność i Ograniczenie). Wystawiał m.in. w: De Appel Gallery w Amsterdamie, Malmö Museum, Centro Internationale Multimedia w Salerno. Wykładał w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, Université du Québec w Montrealu, New York University w Nowym Jorku, L'Ecole Sociologique Interrogative w Paryżu, University of Calgary w Calgary, i Vancouver University w Vancouver. Jako artysta jest uczestnikiem wielu międzynardowych festiwali sztuki performance na całym świecie. W latach 90. organizował Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance "Real Time - Story Telling" w Sopocie (1991) i Lublinie (1993). Od 1999 jest też kuratorem i Prezydentem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim.