Grupa artystyczna Grupa Krakowska

Pierwsza Grupa Krakowska działała w latach 1930-1937. Założyli ją studenci Akademii Sztuk Pięknych, reprezentujący lewicowy światopogląd. Nie mieli ściśle określonego programu artystyczngo. Uprawiali sztukę nowoczesną, wpisującą się w nurty kubizmu, abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu. Należeli do niej m.in. Sasza Blonder, Maria Jarema, Leopold Lewicki, Adam Marczyński, Jonasz Stern. Henryk Wiciński. Pod koniec okupacji członkowie stowarzyszenia skupiali się wokół konspiracyjnego teatru Tadeusza Kantora. Do tradycji pierwszej Grupy nawiązała zawiązana w 1946 Grupa Młodych Plastyków. Na przełomie 1948/49 zorganizowali awangardową Wystawę Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. W 1957 grupa przyjęła nazwę Grupa Krakowska II. W jej skład weszli członkowie Grupy przedwojennej (Jarema, Marczyński, Stern) oraz: Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Daniel Mróz, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Erna Rosenstein, Jerzy Tchórzewski. W 1961 roku do Grupy Krakowskiej przyłączyła się tzw. Grupa Pięciu, zwana później Grupą Nowohucką - Danuta Urbanowicz, Julian Jończyk, Janusz Tarabuła, Jerzy Wroński, Witold Urbanowicz - reprezentująca nurt zwany malarstwem materii.