Grupa artystyczna Grupa Wrocławska

W 1961 roku powstała tzw. "Szkoła Wrocławska" - od 1967 roku była to "Grupa Wrocławska". Jej trzon stanowili absolwenci i pedagodzy PWSSP skupieni wokół Eugeniusza Gepperta (informacja na podstronie artysty): Jan Chwałczyk - urodził się w 1924 w Krośnie nad Wisłokiem, studia na wrocławskiej PWSSP (1946-1951). Był współtwórcą Grupy Funkcji Formy i Koloru.Od lat 60. w swych pracach łączy światło, barwę i formę. Kazimierz Głaz - urodził sie w 1931 w Borkach Nizińskich. Artysta malarz. Reprezentuje kierunek zwany sensybilizmem. Liczne wystawy zbiorowe i indywidualne w Kanadzie, we Francji, Niemczech i w Polsce; między innymi w galerii Zachęta w Warszawie. Od 1968 roku mieszka i tworzy w Toronto w Kanadzie. Jerzy Rosołowicz - urodził się w 1928 roku Winnikach koło Lwowa, zmarł w 1982 roku we Wrocławiu. Studia na wrocławskiej PWSSP m.in. w pracowni prof. Emila Krchy W swej twórczości nawiązywał do tradycji awangardy łódzkiej, między innymi do idei Władysława Strzemińskiego. Uprawiał też eksperymentalną fotografię i film, a ich prezentacje łączył z wystąpieniami o charakterze happeningowym. Marian Nowak - urodził się w 1921 roku w Lesznie, zmarł w 2000 roku w Opolu. Jego ojciec był kowalem i od wczesnej młodości szkolił syna w tej dziedzinie. W czasie wojny pracował jako kowal, a później w fabryce samolotów w Mielcu. Zaczął studia w PWSSP we Wrocławiu na wydziale rzeźby w 1948 roku w pracowni prof. Antoniego Mehla. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u prof. Xawerego Dunikowskiego. Dyplom uzyskał w 1955 roku. Mieszkał w Opolu. Aktywnie uczestniczył w artystycznych wydarzeniach opolskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Dzięki min. jego staraniom utworzono opolskie BWA. Był autorem wielu rzeźb z metalu na terenie Opola i innych miast Polski. Konrad Jarodzki - urodził się w 1928 roku. w latach 1949-1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, następnie w latach 1955-1958 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (PWSSP) we Wrocławiu, pod kierunkiem malarza Eugeniusza Gepperta. W 1967 r został wykładowcą PWSSP (od 1996 r. PWSSP nosi nazwę ASP), był także rektorem uczelni. Jerzy Boroń - rzeźbiarz, wykładowca PWSSP we Wrocławiu, autor m.in. wrocławskiego monumentu poświęconego XX rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej z 1964 roku, rozebranego w 1991 roku. Jan Aleksiun - informacja na podstronie artysty.