Grupa artystyczna Gruppa

Gruppa, grupa artystyczna założona w 1983 przez malarzy Jarosława Modzelewskiego, Marka Sobczyka, Ryszarda Woźniaka, Pawła Kowalewskiego, Ryszarda Grzyba i Włodzimierza Pawlaka. Początkowo obywali się bez nazwy, a nazwa Gruppa została zaakceptowana na początku 1985 i użyta przez jej członków dopiero w 3 numerze wspólnie redagowanego pisma Oj dobrze już. W latach 1983-1984 odbyły się cztery pierwsze wystawy Gruppy: Galeria Dziekanka, Warszawa (styczeń 1983, maj 1984); BWA, Lublin (marzec 1983); Teatr Kameralny, Warszawa (1984). Wystawy te uzupełniano podczas wernisaży odczytami i muzyką. W latach 1985-1986 liczne wystąpienia, wśród najważniejszych wspólne sesje malowania w Dziekance (styczeń i październik 1985, luty i listopad 1986), wystawa w Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie (luty-marzec 1985) i wystawa Ekspresja lat 80-tych Ryszarda Ziarkiewicza w Sopocie (czerwiec-lipiec 1986). W 1987 wystawy i wyjazdy zagraniczne, m.in.: wystawa we Włoszech i akcja w Kassel (maj-czerwiec), udział w pokoleniowym przeglądzie Co słychać Andrzeja Bonarskiego (listopad-grudzień). W 1988-1989 wystawy w Galerii Obraz w Poznaniu (marzec 1988), Galerii Na Ostrowie we Wrocławiu (kwiecień-maj 1988), V akcja malowania w Dziekance (listopad 1988), dokumentalna retrospektywa w Galerii Pokaz w Warszawie (grudzień 1988). Za symboliczne zawieszenie działalności Gruppy można uznać akcje zbiorowego pomalowania płotu przed klubem wyborczym znajdującym się w kawiarni Niespodzianka w Warszawie 4 czerwca 1989. Twórczość artystów Gruppy mieściła się w tendencji tzw. nowej ekspresji, dominującej w sztuce europejskiej lat 80. Tematem ich malarstwa był ironiczny komentarz rzeczywistości stanu wojennego.