Grupa artystyczna Luxus

Grupa Luxus powstała na początku lat 80. w pracowni 314 na wrocławskiej PWSSP, obecnie ASP. Po opuszczeniu murów uczelni grupa rozszerzyła działalność początkowo na cały kraj, a potem również na zagranicę. Skład Luxusu zmieniał się wielokrotnie. Do dłuższej współpracy z grupą przyznają się m.in.: Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb-Jarodzka, Małgorzata Plata, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Stanisław Sielicki, Artur Gołacki, Jacek Jankowski, Marek Czechowski i Szymon Lubiński. Za początek działalności grupy można przyjąć moment wydania pierwszego numeru Magazynu Luxus. W trakcie długoletniego funkcjonowania grupa pokazywała prace we wszystkich najważniejszych polskich galeriach. Wpływ, jaki działalność grupy wywarła na rozwój sztuki polskiej, jest trudny do przecenienia.