Grupa artystyczna Ładnie

Grupa artystyczna działająca w latach 1996-2001 w Krakowie. W jej skład wchodzili w większości znani dziś twórcy-malarze: Rafał Bujnowski (ur. 1974), Marek Firek (ur. 1958), Józef Tomczyk "Kurosawa" (1941-2006), Marcin Maciejowski (ur. 1974) oraz Wilhelm Sasnal (ur. 1972). Artyści poznali się podczas studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajęcia prowadził Marek Firek. Architekturę początkowo studiowali Bujnowski, Sasnal oraz Maciejowski. Jako model w czasie zajęć dorabiał artysta-amator Józef Tomczyk. Bujnowski, Sasnal i Maciejowski porzucili studia architektoniczne i przenieśli się na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z piątki artystów karierę malarską zrobili Bujnowski, Sasnal i Maciejowski. Tomczyk "Kurosawa" zmarł w 2006 roku.