Grupa artystyczna Warsztat Formy Filmowej

Awangardowa grupa artystyczna działająca w Łodzi przy szkole filmowej. Działała w latach 1970-1977. Do Warsztatu Formy Filmowej należeli m.in.: Janusz Połom, Wojciech Bruszewski, Wacław Antczak, Jacek Łomnicki, Tadeusz Junak, Antoni Mikołajczyk, Józef Robakowski, Paweł Kwiek, Kazimierz Bendkowski, Andrzej Różycki, Ryszard Waśko, Zbigniew Rybczyński. Warsztat był związany z Łodzią. Odwoływał się do twórczości Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Karola Hillera, artystów, którzy tworzyli w latach 20. i 30. awangardowe oblicze Łodzi. Projekty Warsztatu zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi. Artyści Warsztatu współtworzyli grupę, która zorganizowała w Łodzi wysoko oceniony w świecie cykliczny projekt "Konstrukcja w Procesie". Najważniejsi artyści Warsztatu, jak Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, Ryszard Waśko w dalszym ciągu mieszkają w Łodzi, wiążąc z nią liczne swoje projekty.