Mirosława Smerek-Bielecka

Urodziła się w 1955 roku. w Giżycku na Mazurach, studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1979 roku w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego.Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki w 1984 roku. Odbyła wraz z mężem Jerzym Wojciechem Bileckim podróże artystyczne do USA i Bretanii na zaproszenie władz i galerii. Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkudziesięsicu zbiorowych. Prace w muzeach polskich, kolekcjach zagranicznych.