Grupa artystyczna Alicja Karska & Aleksandra Went

Alicja Karska i Aleksandra Went od 2002 roku występują wspólnie. A. Karska urodziła się w 1978 w Malborku. Od 1998 - 2003 roku studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zakończone dyplomem w pracowni prof . Zdzisława Pidka. W 2001 i 2002 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A. Went urodziła się w 1976 roku w Gdańsku. 1997-2003 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego. Specjalizacja: Projektowanie i Organizacja Przestrzeni - prof. Zdzisław Pidek. W 2003 roku otrzymała Grand Prix w konkursie Prezydenta RP na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie Sztuk Pięknych. A. Karska i A. Went we wspólnie realizowanych filmach i instalacjach zgłębiają socjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczania przestrzeni i architektury, ich wpływu na współczesne zachowania. Poruszają się na obrzeżach miejskich przestrzeni, zainteresowane tym, co w świadomości miasta spychane jest w niepamięć. Opuszczone, przeznaczone do rozbiórki architektoniczne pozostałości, przestarzałe i niemal absurdalne w swym dysfunkcjonalnym trwaniu, jak surowa konstrukcja nigdy nieukończonego budynku w filmie "Planowanie i organizacja przestrzeni" (2002) lub fasada pozostała z kompleksu zabudowań w ich kolejnym filmie "Stągiewna 45" (2004). W najnowszym projekcie "Inspekty" (2005) pochylają się nad tym, co w zurbanizowanym otoczeniu poddawane jest porządkującej dyscyplinie.