Joanna Gałecka

Joanna Gałecka urodziła się w 1963 roku w Mońkach (białostocczyzna). Studia na Wydziale Grafiki (dyplom w 1992 r.) i na Wydziale Malarstwa (dyplom w 1994 r.). Jej mistrzami byli: prof. Jan Szancenbach, prof. Jerzy Panek i prof. Jacek Gaj. Miała wiele wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych i przeglądach w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy indywidualne: 2000 - Muzeum Podlaskie (im. A. Karnego) w Białymstoku (z Jerzym Pankiem); Muzeum Narodowe w Aszchabadzie; Kościół św. Mikołaja, Kijów. Otrzymała stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza (1992 r.), stypendium Fundacji Jana Pawła II (1999 r.)