Dariusz Vasina

Urodził się w 1964 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP (1985 –90), dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. Stanisława Wejmana, aneks w Pracowni Rysunku prof. Jacka Gaja, gdzie pracował jako asystent. Adiunkt od 1996. Od 2000 r. prowadził samodzielnie pracownię rysunku na Wydziale Grafiki. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Jest współzałożycielem i członkiem nieistniejącej już grupy „Trzy oczy”, z którą wystawiał przez prawie dwadzieścia lat. Brał udział w licznych ekspozycjach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.