Maria Luiza Pyrlik

Ur. w 1964 roku w Krakowie. W 1993 dyplom na krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego, aneks z malarstwa ściennego w pracowni prof. Józefa Ząbkowskiego, aneks z fotografii w pracowni prof. Zbigniewa Łagockiego. Uprawia malarstwo, fotografię, wykonuje obiekty fotograficzne i instalacje w otwartej przestrzeni oraz wideo. Tworzy prace podporządkowane ścisłym założeniom koncepcyjnym i kompozycyjnym. Często w swoich fotografiach i wideo odwołuje się do kryteriów malarskich, sprowadzając obraz do płaskiej, dwuwymiarowej formy. Mieszka i pracuje w Krakowie.