Małgorzata Bielecka

Urodzona w Kielcach w 1961 r. Studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Instytucie Wychowania Artystycznego. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa w 1987 r. Od 1987 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie Akademia Świętokrzyska w Kielcach. 1997 przewód artystyczny w dziedzinie malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo i grafikę. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.