Władysław Szczepański

Urodził się w 1951 r. we Lwowie, gdzie mieszkał do 1988 r. Absolwent Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły Poligraficznej we Lwowie (dyplom w 1977). Uczeń prof. Mieczysława Gębarowicza. Obecnie jest profesorem w Akademii Świętokrzyskiej. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. Laureat wielu nagród. Uprawia rysunek, malarstwo i grafikę. Mieszka w Kielcach.