Gerard Jurgen Blum-Kwiatkowski

Ur. w 1930 r. w Faulen. Po wojnie zamieszkał w Elblągu, gdzie jako Kwiatkowski przyczynił do powstania w 1962 r. Galerii El - Laboratorium Sztuki, której przewodził do 1973 r. W 1965 r. był jednym z głównych organizatorów Biennale Form Przestrzennych. Wynikiem tego biennale były abstrakcyjne metalowe rzeźby w typie przedstawionych poniżej. Biennale odcisnęło się na wizerunku miasta. W 1974 r. Kwiatkowski już jako Blum zaczął tworzyć w Cornbergu, Fuldzie, Eschwege, Kleinsassen, Hunfeld i innych miastach wschodniej Hesji. W 1985 r. zainicjował powstanie Wolnej Akademii Sztuki, która istnieje do dzisiaj i przyjmuje studentów bez względu na wiek i wykształcenie, i której celem jest przeniesienie sztuki do doświadczenia codzienności oraz otwarcie jej na każdego. W 1990 r. Blum-Kwiatkowski założył Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Hunfeld w dawnej gazowni miejskiej. Od 1996 r. artysta realizuje pomysł nazwany "Otwartą książką" polegający na ekspozycji poezji konkretnej na fasadach domów w Hunfeld. Są to wiersze Augusto de Campos, Franza Mony, Vaclava Havla, Kazimierza Malewicza, Zbigniewa Gostomskiego, Wandy Gołkowskiej i innych artystów.