Jan Jaromir Aleksiun

Urodził się w 1940 r. w Nowej Wilejce (Wileńszczyzna). Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1959–1966). Dyplom w pracowni grafiki prof. Stanisława Dawskiego. Rektor PWSSP(1981- 1982). W 1990 r. otrzymał tytuł profesora. Od 1999 r. Dziekan Wydziału Grafiki. Brał udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. Laureat wielu nagród m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1994 r.). Uprawia malarstwo, plakat, grafikę, plakat.