Adam Patrzyk

Urodzony w 1965. Studia w ASP w Warszawie. Dyplom w 1993. Otrzymał nagrodą na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form BWA w Katowicach w 1994.