Jolanta Wagner

Studiowała w PWSSP w Łodzi. Dyplom w 1973r. na Wydziale Tkaniny. Obecnie jest profesorem w macierzystej uczelni. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych indywidualnych. Uprawia rysunek, malarstwo i tkaninę.