Zbigniew Maleszewski

Urodził się w roku 1924. Jest z wykształcenia architektem i rzeźbiarzem, uczniem Franciszka Strynkiewicza. Ukończył Politechnikę Warszawską i ASP w Warszawie. należał do grona intelektualnych inspiratorów centrum rzeźby w Orońsku. Tworzy rzeźby wyłącznie w kamieniu, jak marmur, granit, sjenit, bazalt itp. Wystawia swoje prace od 1954 roku, uzyskując liczne medale i nagrody. Laureat krajowych i zagranicznych konkursów rzeźbiarsko-architektonicznych. Autor pomnika poświęconego gen. Kazimierzowi Pułaskiemu w Denver (USA). Odbył liczne podróże artystyczne po Europie, Azji, Afryce i Ameryce.