Andrzej Pawłowski

Urodził się 20 lipca 1925 roku w Wadowicach, zmarł w Krakowie 16 lutego 1986 r. Malarz, rzeźbiarz, fotografik, profesor ASP w Krakowie. Studia na krakowskiej ASP ukończył w 1950 r. na Wydziale Architektury Wnętrz. Na początku lat sześćdziesiątych zorganizował Wydział Form Przemysłowych, którego dziekanem był do 1986 r. Był współzałożycielem powojennej Grupy Krakowskiej, Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Należał do ZPAP, ZPAF, Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Wzornictwa Przemysłowego (ICSID). Od 1955 r. realizował spektakle wizualne, ruchome obrazy świetlne, zajmował się też kompozycją fotogramów. Najbardziej znane jego prace, to cykle Luxogramy, Heliogramy, Mutacje. W 1963 r. zajął się tworzeniem cyklów obrazów i obiektów przestrzennych. Realizował również filmy: Kineformy (1957), Tam i tu (1958).