Ryszard Woźniak

Urodził się 13 czerwca 1956 roku w Białymstoku. Maturę zdał w XVII L.O. im. A.F. Modrzewskiego w Warszawie. 1975/76 był sanitariuszem, a później terapeutą zajęciowym w Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 1976-81 studiował malarstwo pod kierunkiem profesora Stefana Gierowskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskałem dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów działał w Kole Naukowym Wydziału Malarstwa. 1982-92 współtworzył (z Ryszardem Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem i Markiem Sobczykiem) formację artystyczną GRUPPA, był współwydawcą jej pisma "Oj dobrze już" i fundatorem Stypendium imienia Potencjału Białego Sera. Uczestniczył w większości wystaw i wystąpień Gruppy. 1982-88 pracował na stanowisku wykładowcy w Pracowni Technologii i Technik Malarskich w warszawskiej ASP kierowanej przez docenta Ryszarda Wojciechowskiego. Odszedł się na własną prośbę. 1986 (z Ryszardem Grzybem) przebywał w Berlinie Zachodnim na stypendium z europejskiego funduszu dla Solidarności. 1985-89 wykonał (z Markiem Sobczykiem) unikalną polichromię w cerkwi neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem. 1993-94 z Jarosławem Modzelewskim i Markiem Sobczykiem współtworzył prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie w której uczył rysunku i malarstwa. 1996 powrócił na krótko do praktyki terapeuty zajęciowego w Klinice Nerwic warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 1995-2000 współtworzył Stowarzyszenie KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej), które działało w oparciu o prywatną przestrzeń wystawienniczą, Galerię Mieczykowa 7, animował Galerię PWW - Pracownia Wolnego Wyboru, w Zielonej Górze. Należał do grona fundatorów nagrody dla wyróżniających się studentów w ramach Funduszu na Rzecz Popychania Sztuki do Przodu im. Jerzego Ludwińskiego, działającego w Zielonej Górze. Od 1992 roku samodzielnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie jest profesorem tej uczelni. Od 2003 roku jest redaktorem strony internetowej www.artpilot.pl prezentującej sztukę wybranych studentów i absolwentów oraz promującej malarstwo i inne koncepcje obrazu. W latach dziewięćdziesiątych kilkakrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki dla młodych twórców. Kilkakrotnie zwyciężał w konkursach na dzieło plastyczne: 1968 - I nagroda w szkolnym konkursie Klubu Piekiełko na plakat Mexico City 68 1981 - W ostatnim roku studiów otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne wyniki w nauce na przestrzeni pięciu lat. 1987 – I nagroda II Krajowe Biennale Młodych pn. Droga i Prawda, Wrocław 1999 – I nagroda I Biennale Małych Form Fotograficznych, BWA Poznań