Grupa artystyczna Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska

Ewa Rybska i Wladyslaw Kazmierczak - duet performeski, znany głównuie z akcji o charakterze poltycznym, dotyczącym wolności - także w krajach demokratycznych. Artysci często odnoszą się w ironiczny sposób do pustki, która kryje sie za ikonami współczesnej psztuki i kultury. W ub. roku za artystami zostały rozesłane listy gończe. Organa ścigania zarzucają im wyłudzenie publicznych pieniędzy. Duet wyjechał do Anglii, prawdopodobnie na stałe. Wydarzeniu towarzyszyły takie oto komentarze: "Władysław Kaźmierczak i Ewa Rybska wylądowali w Anglii. To pierwsi emigranci kulturowi IV RP. Nie wyjechali na saksy, za chlebem - wyjechali, by móc robić swoje - działać na rzecz sztuki i tworzyć sztukę. Wyrzuciła ich z Polski polityka prawicy, atmosfera nagonki ideologicznej na sztukę i ludzi sztuki w imię ideologii nacjonalistycznej i katolickiej”. Władysław Kaźmierczak - ur. 1951, absolwent krakowskiej ASP, uczeń Jonasza Sterna. Rozpoczął kariere jako performer w 1974 roku. Występował ponad 200 razy w całym świecie. Członek IKT The International Association of Curators of Contemporary Art. Kurator i organizator Miedzynarodowego Festiwalu Performance „Zamek wyobraźni” (Polska, USA, UK, Niemcy 1993 - 2006). Ewa Rybska, ur. w 1958 roku. Ukończyła Studiusm Sztuki i Designu w Mińsku MAzowieckim. Animatorka "Zamku Wyobraźni" Ma na koncie ponad 130 występów na światowych festiwalach performance.