Marian Nowiński

Urodził się w Brześciu. w latach 1964 - 1968 studiował na Wydziale Historii Sztuki KUL, a następnie w ASP w Warszawie w pracowniach prof. H. Tomaszewskiego i S. Poznańskiego, dyplom 1974. Dziesiątki nagród za plakaty i rysunki. Wystawy we Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii, wiele wystaw krajowych. malarz, grafik, projektant, plakacista, scenograf, profesor (1992) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplomy w 1974 w zakresie grafiki projektowej - u legendarnego profesora Henryka Tomaszewskiego i malarstwa - u profesora Stanisława Poznańskiego. Po ukończeniu Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie, studiował na wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1964-1968). Stypendysta rządu włoskiego. Dorobek artystyczny prezentował w muzeach, galeriach, publikacjach specjalistycznych i gościnnych wykładach w uczelniach artystycznych wielu krajów. Autor prac artystycznych i projektów szczegółowych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Nagradzany we Francji, Kubie, Polsce, Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Juror międzynarodowych konkursów sztuki organizowanych przez ONZ oraz w Polsce i Słowacji. Komisarz wystaw sztuki w Rawennie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Akademii Muzycznej w Warszawie i w uczelni macierzystej. Autor kilkunastu albumów, książek i multimedialnych publikacji okolicznościowych. Od udziału w wystawach Sport w sztukach pięknych w Barcelonie (1975 i 1980) oraz w Madrycie w 1982 podejmuje w malarstwie i projektowaniu tematy hiszpańskie. Cervantes, Don Kichot, EXPO'92 Sewilla i El Toboso to wydzielone działy największego w Polsce indywidualnego zbioru malarskich i graficznych espanianów. Kolekcja tych prac jest stale powiększana dzięki pobytom Nowińskiego w Hiszpanii, wystawiana w różnych konfiguracjach oraz opisywana i interpretowana jako dzieło artystyczne.