Jacek Dłużewski

Urodził się w 1966 r. w Zielonej Górze. Studia w PWSSP we Wrocławiu w latach 1986-89 oraz w ASP w Krakowie (Wydział Malarstwa) w latach 1989-92. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w roku 1992. Pracuje na stanowisku adiunkta w pracowni Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Stypendysta Ministerstwa Kultury.