Aleksander Błoński

Ur. 1949, studia wyższe ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi w 1972r. i bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej podjął pracę na uczelni, przechodząc wszystkie stopnie kariery naukowej - od asystenta do profesora zwyczajnego (2001r.) Wykłada fotografię w Państwowej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach poprzednich współpracownik Gazety Wyborczej w Łodzi. W latach 69-70 współpracował z magazynem "Ty i Ja" jako fotograf mody. W latach 73-78 współpracował z magazynami "Moda" i "Świat Mody". W latach 84-85 był stypendystą Ecole Nationale Luis Lumiere w Paryżu, gdzie współpracował z redakcją "Vogue Hommes". Obecnie felietonista magazynu "Pozytyw". Jest autorem wielu prac teoretycznych z zakresu estetyki fotografii. Z pośród fotografików Aleksander Błoński najwyżej ceni niedawno zmarłego Henri Cartier- Bresson'a w dziedzinie reportażu, Helmuta Newtona w dziedzinie fotografowania mody oraz Richarda Avedona w dziedzinie portretu. Ulubionym aparatem jest Rolleyflex 6x6 cm. Wystawy: "120 lat beze mnie" - wystawa z okazji 150. lecia wynalazku fotografii. "Kazimierz i inne papiery srebrowe" - Galeria Brama (1994r.) Wystawa zbiorowa z okazji 50. lecia Łódzkiego Okregu ZPAF. "Podniesiona rękawica" - Kazimierski Osrodek Kultury (2004r.)