Piotr Kmieć

Urodził się w 1949 r. w Zamościu. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach prof. W. Taranczewskiego, prof. A. Marczyńskiego, prof. J. Szancenbacha. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego w 1974 r. Od 1976 r. wicedyrektor w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Zrealizował cykle prac: "Operacje, czyli próba konstruowania destrukcji", "Kontrapunkty", "Signum temporis", "Wpisani w drzewo", "Wyczerpany pejzaż", "Natura opisana", "Droga", "Czarnostany", "Transfiguracje", "Dwadzieścia spojrzeń na Oliviera Messiaena". 25 wystaw indywidualnych; ostatnie prezentacje zawierające około 200 prac miały miejsce w Krakowie - 1990 (BWA), Łodzi - 1991 (BWA), Radomiu - 1991 (Muzeum Sztuki Współczesnej). W 1993 r. w ramach II Nałęczowskich dni Filozoficznych Sztuka wobec prawdy pokazał cykl "Dwadzieścia spojrzeń na Oliviera Messiaena" (Mała Galeria PLSP). Uczestniczył w ponad 70 wystawach zbiorowych - międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych; w latach 90. m.in.: Natura Natury (BWA Lublin), 10 lat później (Muzeum Sztuki Współczesnej - Radom), Międzynarodowy Kongres i Wystawa SIAC (Pałac Sztuki, Kraków), IV Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek '94. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: I nagroda na Wystawie Rysunku - ZPAP Kraków (Pryzmat, 1976), dwukrotnie (w latach 1981, 1986) GŁÓWNA NAGRODA im. Miklósa Kaplara na międzynarodowej wystawie malarstwa na Węgrzech, I nagroda na 40 Ogólnopolskim Salonie Zimowym Plastyki w Radomiu. W 1992 r. otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Prace w zbiorach muzealnych w Lublinie, Radomiu, na Majdanku i w Debreczynie oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.