Grzegorz Drozd

Ur. 1970, studia: UMCS w Lublinie Instytut Wychowania Artystycznego, ASP w Warszawie. Dyplom (wrzesień 2007) – Wydział Malarstwa prof. J. Modzelewski i Wydział Przestrzeni Audiowizualnej prof. G. Kowalski. Dyplomowany mechanik lotniczy oraz kucharz. Mieszka i pracuje w Warszawie. Współzałożyciel niezależnego centrum działań Zmiana Organizacji Ruchu (ZOR). Więcej informacji free.art/zmiana_organizacji_ruchu. Operowe, niemal barokowe w formie i jednocześnie naturalistyczne w przedstawianiu cielesności wideo Grzegorza Drozda oparte jest na zabiegu totalnego „przesterowania” obrazu, ścieżki dźwiękowej, agresywnej nadekspersji. Drozd powiększa do monumentalnych rozmiarów ludzkie usta, które usiłują zaśpiewać arię z Carmen Bizeta. Dosadny, wręcz odrażający konkret wziętej pod lupę ludzkiej anatomii zderza się ze zdeformowaną ścieżką dźwiękową; zniekształcenie potęguje tylko patos operowej arii. Operator, który wystawia zmysły i wrażliwość widza na próbę, to film, który eksploruje potencjał piękna i grozy tkwiący w niedoskonałości.