Robert B. Lisek

Ur. 1969, tworzy w Nowym Jorku i Wrocławiu. Artysta, matematyk i założyciel FUNDAMENTAL RESEARCH LAB; twórca wielu projektów skupionych wokół alternatywnych strategii w sztuce, hacktywizmie i sztucznej inteligencji. Przechodząc przez sztukę konceptualną, softwar art, metamedia, sztukę krytyczna i interwencje społeczne jego sztuka nie poddaje się kategoryzacji. Pionier sztuki wykorzystującej metody ogólnej sztucznej inteligencji (GAI). Jego wizjonerska kombinacja AGI i data-minig eksploruje możliwość budowy inteligencji dystrybuowanej. Drąży również problemy zabezpieczeń, prywatności i tożsamości w społeczeństwie sieciowym; w oparciu o wykradzione z Los Alamos Labolatory dokumenty buduje oprogramowanie do szukania ukrytych patternów i powiązań zdarzenie - osoba - grupa - miejsce - zdarzenie. Jako naukowiec specjalizujący się w teorii grafów i zbiorów częściowo-uporządkowanych związany z Katedrą Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Story Lab na University of Texas. Autor wielu wystaw, wystąpień, warsztatów i publikacji. Jego projekty zawierają między innymi: FREE ARTS CONCEPTS EXCHANGE international exchange, GENGINE-Galeria Narodowa Zachęta, FLOAT- Lower Manhattan Culture Council, New York; WWAI- Siggraph05, Los Angeles; Falsecodes - Red Gate Gallery, Beijing; State of Emergency Embassy Entropia, Wrocław, FLEXTEXT- CiberArt Bilbao, FLEXTEXT - Byzantine Museum, Athens, RunMe - Moscow, FLEXTEXT ACA Media Festival, Tokyo; STACK ISEA 02, Nagoya ; SSSPEAR 17th Meridian, WRO Center for Media Arts, Wrocław.