Andrzej Nowacki

Ur. w 1948 roku. Ukończył Wydział Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1974 roku. Po studiach zajmował się wystawiennictwem i scenografią filmową. Jest grafikiem użytkowym, malarzem i ilustratorem. W malarstwie tworzy cykle prac połączonych wspólną ideą. W swych obrazach nadaje nowe znaczenie rzeczom oczywistym.