Jerzy Fober

Urodził się w 1959 roku. Rzeźbiarz, absolwent Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1984 roku, w pracowni prof. Stanisława Kulona zrealizował rzeźbę dyplomową "Złożenie do grobu". W 1982 roku wspólnie z A. Szarkiem i Cz. Podleśnym założył grupę artystyczną "...kim jesteś" i do 1990 roku uczestniczył w jej wystawach. W latach 1985, 1987, 1991 i 1999 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1992 roku został laureatem Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej. Profesor rzeźby na ASP w Katowicach i w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.